دوشنبه 10 مهر 1396

دستور صدودومین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز سه شنبه مورخ 11/07/1396 ساعت 9 صبح

دستور صدودومین جلسه هیأت مدیره دوره 29
روز سه شنبه مورخ 11/07/1396 ساعت 9 صبح


 1- هماهنگی جلسه شورای رقابت
 2- پرونده های صدور
 3- پرونده های انتقال
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
شنبه 30 تیر 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز