سه شنبه 11 مهر 1396

کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند : بررسی نوآوری های لایحه جامع مالکیت ادبی و هنری و آثار الحاق ایران به کنوانسیون برن


.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
شنبه 30 تیر 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز