جمعه 12 آبان 1396

کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند : بررسی قوانین و ماهیت تملک اراضی و املاک شهری و شیوه عملی طرح و تعقیب دعاوی ناشی از آن (جلسه دوم)


.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
چهارشنبه 24 مرداد 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز