سه شنبه 23 آبان 1396

پیام تسلیت

بار ديگر مصيبتى از راه رسيد و مردم ايران داغدار و سوگوار درگذشت جانگداز هموطنان سلحشور خطه کرمانشاه شدند...

بار ديگر مصيبتى از راه رسيد و مردم ايران داغدار و سوگوار درگذشت جانگداز هموطنان سلحشور خطه کرمانشاه شدند. 

با تسليت به يکايک ملت مقاوم ايران ، و بويژه خانواده جان باختگان اين حادثه دردناک، آنچه که در اين شرايط، ضرورى و حياتى است، همراهى و هميارى با خانواده هايى است که نه تنها عزيزان، بلکه حداقل امکانات زندگى ساده خود را از دست داده اند. 

کانون وکلاى دادگسترى مرکز، مصرانه از اعضاى خود مى خواهد براى يارى رساندن به افراد اسيب ديده، تمام تلاش خود را بکار گيرند. 

متعاقبا و پس از هماهنگى با کانون وکلاى کرمانشاه، راههاى کمک رسانى، به اطلاع وکلا و کاراموزان محترم خواهد رسيد.

 

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
چهارشنبه 24 مرداد 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز