سه شنبه 23 آبان 1396

تصمیم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز جهت کمک مالی به هم میهنان زلزله زده

بنا به تصمیم جلسه 23/8/96 هیات مدیره ، مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال از سوی کانون مرکز ...

تصمیم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز جهت کمک مالی به هم میهنان زلزله زده

بنا به تصمیم جلسه 23/8/96 هیات مدیره ، مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال از سوی کانون مرکز برای کمک به مناطق آسیب دیده اختصاص یافته و مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال از سوی اعضای هیات مدیره پرداخت شد .

آقایان دکتر پورنوری ، صالح نیکبخت وعزیزی به عنوان کارگروه مدیریت نحوه جمع آوری کمک ها و ارسال به مناطق زلزله زده انتخاب شدند .

ضمنا شماره حساب 0100147949008 به نام کانون وکلای دادگستری مرکز و کارت به شماره 2085-1000-1470-6362 عهده بانک آینده و به نام کانون وکلای دادگستری مرکز برای واریز کمک های مالی همکاران محترم اختصاص یافت .

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
جمعه 30 شهریور 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز