دوشنبه 29 آبان 1396

آغاز ثبت نام اینترنتی دوره های تخصصی "حقوق شهری و شهر سازی" و "حقوق اراضی " مرکز آموزش علمی کاربردی و کانون وکلای دادگستری مرکز

توجه : گواهینامه تخصصی شرکت در دوره ها فقط جهت وکلا و کارآموزان صادر خواهد شد ...

آغاز ثبت نام اینترنتی دوره های تخصصی "حقوق شهری و شهر سازی" و "حقوق اراضی " مرکز آموزش علمی کاربردی و کانون وکلای دادگستری مرکز

توجه : گواهینامه تخصصی شرکت در دوره ها فقط جهت وکلا و کارآموزان صادر خواهد شد .

*جهت ورود به درگاه ثبت نام دوره "حقوق شهری و شهر سازی" از اینجا وارد شوید .

*جهت ورود به درگاه ثبت نام دوره "حقوق اراضی " از اینجا وارد شوید .

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
دوشنبه 25 تیر 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز