دوشنبه 29 آبان 1396

دستور صد و دهم جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز سه شنبه مورخ 30/08/1396 ساعت 9 صبح

دستور صد و دهم جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز سه شنبه مورخ 30/08/1396 ساعت 9  صبح

1-پرونده های متقاضیان

2-پرونده های صدور

توجه : ساعت 10/30 ملاقات با رئیس و اعضای محترم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری سوریه انجام می گردد.

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
دوشنبه 25 تیر 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز