چهارشنبه 8 آذر 1396

اختبار کتبی نوبت سوم سال ١٣٩٦ آغاز گردید

اختبار کتبی نوبت سوم سال ١٣٩٦ با حضور تعداد۱۷۳نفر از کارآموزان وکالت (۱۰۹مرد - ۶۴زن) روز جاری مورخ ۹۶/۹/۸ در کانون وکلای دادگستری مرکز و با حضور مسئولین ذیربط آغاز گردید...

اختبار کتبی نوبت سوم سال ١٣٩٦ با حضور تعداد۱۷۳نفر از کارآموزان وکالت (۱۰۹مرد - ۶۴زن)  روز جاری مورخ ۹۶/۹/۸ در کانون وکلای دادگستری مرکز و با حضور مسئولین ذیربط آغاز گردید. این آزمون در سه روز متولی در دو نوبت صبح و بعداز ظهر برگزار می شود.
دروس آزمون اختبار : حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی و مقررات وکالت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت، حقوق ثبت و امور حسبی می باشد.

روابط عمومى کانون وکلاى دادگستری مرکز

 
 
 
 


.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
دوشنبه 25 تیر 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز