پنج شنبه 7 دی 1396

نتایج انتخابات هیات رییسه اتحاديه سراسری کانونهای وکلا دادگستری ایران (اسکودا)

نتایج  انتخابات هیات رییسه اتحاديه سراسری کانونهای وکلا دادگستری ایران (اسکودا): 
آقای دکتر مرتضی شهبازی نیا (رییس)
آقای دکتر علی پزشکی (نایب رییس اول)
آقای دکتر محمد علی رضایی آهنگران (نایب رییس دوم)
 آقای  محمد جواد سالمی پاریزی (بازرس اصلی )
آقای مهدی کریمی (بازرس علی البدل).
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
دوشنبه 25 تیر 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز