یکشنبه 8 بهمن 1396

اطلاعیه

با توجه به پیش بینی یخبندان در معابر و خیابانها در شهر تهران، ساعت کار کانون وکلای دادگستری مرکز در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۹ با دو ساعت تاخیر(۱۰صبح)آغاز خواهد شد.

اطلاعیه:
با توجه به پیش بینی یخبندان در معابر و خیابانها در شهر تهران، ساعت کار کانون وکلای دادگستری مرکز در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۹ با دو ساعت تاخیر(۱۰صبح)آغاز خواهد شد.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
یکشنبه 28 مرداد 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز