دوشنبه 9 بهمن 1396

دستور صدو بیست و سومین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز سه شنبه مورخ 10/11/1396 ساعت 9 صبح

دستور صدو بیست و سومین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز سه شنبه مورخ 10/11/1396 ساعت 9 صبح

1- نامه رئیس اداره نظارت بر امور ثبت شرکتها

2- پرونده های متقاضیان

3- پرونده های صدور

4- پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
یکشنبه 28 مرداد 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز