چهارشنبه 18 بهمن 1396

اطلاعیه در خصوص تعطیلی کانون وکلای دادگستری مرکز در روز شنبه 21 بهمن ماه 1396

به آگاهی میرساند شنبه 21 بهمن ماه 1396 کانون وکلای دادگستری مرکز تعطیل خواهد بود...

اطلاعیه در خصوص تعطیلی کانون وکلای دادگستری مرکز در روز شنبه 21 بهمن ماه 1396

به آگاهی میرساند شنبه 21 بهمن ماه 1396 کانون وکلای دادگستری مرکز تعطیل خواهد بود .

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
پنج شنبه 29 شهریور 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز