چهارشنبه 16 اسفند 1396

مصوبات هفتمین جلسه هیات نظارت بر انتخابات سی امین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درخصوص تبلیغات

مصوبات هفتمین جلسه هیات نظارت بر انتخابات سی امین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درخصوص تبلیغات

1.با استناد به ماده 5 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری انجام هرگونه تبلیغ له و علیه  داوطلبان عضویت در هیات مدیره در هیات عمومی ممنوع می باشد.
2.استفاده از میز تبلیغات ، توزیع ، نصب و الصاق عکس ، نصب تراکت ، اهدا و توزیع هر نوع هدایا از جمله کتاب ، خودکار ، خودنویس ، گل ، سی دی ، تقویم و غیره در روز انتخابات (17/12/96) اکیداً ممنوع می باشد.
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
پنج شنبه 29 شهریور 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز