چهارشنبه 16 اسفند 1396

اطلاعیه در خصوص سی امین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

به موجب نامه شماره 9000/23417/600/1 مورخ 96/12/13 صادره از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات اسامی ذیل به فهرست کاندیداهای انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز (دوره سی ام) افززوده شدند...

اطلاعیه در خصوص سی امین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

به موجب نامه شماره 9000/23417/600/1 مورخ 96/12/13 صادره از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات اسامی ذیل به فهرست کاندیداهای انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز (دوره سی ام) افززوده شدند :

1-شهرام مدرس گیلانی

2-سعید باقری

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
پنج شنبه 29 شهریور 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز