چهارشنبه 16 اسفند 1396

امکان مشاهده آنلاین چگونگی برگزاری انتخابات از طریق مراجعه به پورتال شخصی

با مراجعه به پورتال شخصی به نشانی اینترنتی ذیل امکان مشاهده آنلاین چگونگی برگزاری انتخابات در سالن اخذ رای ، فقط برای وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ، فراهم می باشد...

همکاران گرامی ؛
با مراجعه به پورتال شخصی به نشانی اینترنتی ذیل امکان مشاهده آنلاین چگونگی برگزاری انتخابات در سالن اخذ رای ، فقط برای وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ، فراهم می باشد .

http://profile.icbar.org/login.aspx.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
پنج شنبه 29 شهریور 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز