پنج شنبه 17 اسفند 1396

امکان مشاهده آنلاین صندوق های مهر و‌موم شده آراء

با مراجعه به پورتال شخصی به نشانی اینترنتی ذیل امکان مشاهده آنلاین صندوق های مهر و‌موم شده آراء ، فقط برای وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ، فراهم می باشد...

همکاران گرامی ؛
با مراجعه به پورتال شخصی به نشانی اینترنتی ذیل امکان مشاهده آنلاین صندوق های مهر و‌موم شده آراء ، فقط برای وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ، فراهم می باشد .
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
پنج شنبه 29 شهریور 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز