دوشنبه 20 فروردین 1397

دستور صد و سی و یکمین جلسه هیات مدیره دوره 29

روز سه شنبه مورخ 1397/01/21 ساعت 9 صبح

دستور صد و سی و یکمین جلسه هیات مدیره دوره 29
روز سه شنبه مورخ 1397/01/21 ساعت 9 صبح

 1- آئین نامه پیشنهادی ارتقای علمی وکلای دادگستری

2- آئین نامه نقل و انتقالات

3- پرونده های متقاضیان

4- پرونده های انتقال

5- پرونده های صدور
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
جمعه 30 شهریور 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز