یکشنبه 9 اردیبهشت 1397

کانون وکلای دادگستری مرکز روز چهارشنبه مورخ 97/2/19 تعطیل است

به دلیل برگزاری اولین اختبار کتبی سال 1397 ، کانون وکلای دادگستری مرکز روز چهارشنبه مورخ 97/2/19 به ضرورت و روال سابق تعطیل میباشد ...

به دلیل برگزاری اولین اختبار کتبی سال 1397 ، کانون وکلای دادگستری مرکز روز چهارشنبه مورخ 97/2/19 به ضرورت و روال سابق تعطیل میباشد .

لذا خواهشمند است ضمن خودداری از مراجعه به کانون ، کلیه کارها و مراجعات خود را قبلا طوری تنظیم فرمائید که تعطیلی کانون اختلال و وقفه ای در انجام خواسته هایتان ایجاد نکند .

کانون وکلای دادگستری مرکز

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
جمعه 30 شهریور 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز