شنبه 22 اردیبهشت 1397

روسای کانون وکلای دادگستری مرکز از ابتدای استقلال کانون وکلا تا کنون

مسن ترین رئیس کانون وکلای دادگستری ایران در زمان ریاست، شادروان سید هاشم وکیل و جوانترین رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در زمان ریاست، دکترعیسی امینی می باشند...

 
 
 
 
 

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
جمعه 30 شهریور 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز