دوشنبه 24 اردیبهشت 1397

دستـور ششمین جلسـه هیـأت مدیـره دوره 30

روز سه شنبه مـورخ 25/2/1397

دستـور "ششمین جلسـه هیـأت مدیـره" دوره 30

روز سه شنبه مـورخ 25/2/1397


1-برگزاری همایش در خصوص طرح آموزش و پذیرش کارآموزی

2-اعلام نتایج اختبار دوره چهارم سال 1396

3-پرونده های متقاضیان و انتقال

4-انتخاب رئیس اداره معاضدت

5-انتخاب دادستان انتظامی و معاون

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
جمعه 30 شهریور 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز