سه شنبه 25 اردیبهشت 1397

انتخاب رئیس اداره معاضدت ، دادستان انتظامی و معاون اول دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

در جلسه ی روز سه شنبه مورخ 1397/02/25هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ، جناب آقای دکتر حسین محمدنبی را به عنوان رئیس اداره معاضدت و جناب آقای محمدباقر میرسراجی را به عنوان دادستان انتظامی و جناب آقای سید احمد سعادت را به عنوان معاون اول دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب نمودند.در جلسه ی روز سه شنبه مورخ 1397/02/25 هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ، جناب اقای دکتر حسین محمدنبی را به عنوان رئیس اداره معاضدت و جناب آقای محمدباقر میرسراجی را به عنوان دادستان انتظامی و جناب آقای سید احمد سعادت را به عنوان معاون اول دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب نمودند.
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
پنج شنبه 25 مرداد 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز