شنبه 19 خرداد 1397

ارائه خدمات مشاوره مالیاتی برای وکلای محترم در محل کانون مرکز

از تاریخ 97/3/20 لغایت 98/3/20 روز های یکشنبه ساعت 11 الی 15 مشاور مالیاتی جناب آقای میرزایی در اتاق 13 طبقه اول جهت ارائه مشاوره در کانون حاضر هستند ...

ارائه خدمات مشاوره مالیاتی برای وکلای محترم در محل کانون مرکز

از تاریخ 97/3/20 لغایت 98/3/20 روز های یکشنبه ساعت 11 الی 15 مشاور مالیاتی جناب آقای میرزایی در اتاق 13 طبقه اول جهت ارائه مشاوره در کانون حاضر هستند .

ضمنا در روزهای سه شنبه 97/3/22 و 97/3/29 نیز آماده ارائه مشاوره برای تنظیم اظهار نامه مالیاتی هستند .

وکلای محترم می توانند به صورت رایگان از خدمات مشاوره ای بهرمند شوند .

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
پنج شنبه 25 مرداد 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز