پنج شنبه 14 تیر 1397

انتصاب مشاور

مشاور رییس کانون وکلای مرکز در امور ورزش منتصب شد.

 به موجب حکم رییس کانون وکلای مرکز، مهدی خواجوند سریوی به عنوان مشاور رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در امور ورزش و تصمیمات مربوطه تعیین شد.

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
جمعه 30 شهریور 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز