شنبه 16 تیر 1397

تغییر ساعت کاری کانون

با توجه به تغییر ساعت کاری ادارات دولتی به منظور کاهش مصرف برق ، ساعت کاری کانون نیز از سه شنبه مورخ 1397/04/19 لغایت 1397/04/31 از ساعت 7 صبح الی 14 خواهد بود. باجه بانک و ابطال تمبر دادگستری از ساعت 6 صبح الی 13 می باشد.


با توجه به تغییر ساعت کاری ادارات دولتی به منظور کاهش مصرف برق ، ساعت کاری کانون نیز از سه شنبه مورخ 1397/04/19 لغایت 1397/04/31 از ساعت 7 صبح الی 14 خواهد بود.


باجه بانک و ابطال تمبر دادگستری از ساعت 6 صبح  الی 13 می باشد.


.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
جمعه 30 شهریور 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز