ارتباط با معاضدتشما می توانید جهت درخواست وکیل معاضدتی و یا مشاوره حضوری همه روزه از ساعت ٨ الی١١ به جز روزهای پنج شنبه و جمعه ، با در دست داشتن کلیه مدارک به این اداره مراجعه نمایید.
نشانی

تهران ، خیابان سعدی شمالی، پایین تر از بیمارستان امیراعلم ، روبروی مسجد قائم ، ساختمان ٢٥٠ طبقه هشتمتلفن

٧٧٦١٢٠٦٤-٧٧٦١٢٤٤٣