دستور صدوچهل ششمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ام
دستور صدوچهل پنجمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ام
بیانیۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین
فراخوان اعلام نظر دربارۀ متن پیش‌نویس آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز
اختصاص کمک نقدی به سیل‌زدگان برخی از مناطق کشور ازجمله استان سیستان و بلوچستان
دستور صدوچهل چهارمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ام
دستور صدوچهل وسومین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ام
دستور صدوچهل ودومین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ام
دستور صدوچهل ویکمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ام
بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص شهادت سردار قاسم سلیمانی