زنان و مردان بایستی به صورت برابر در حاکمیت حضور داشته باشند.
بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به آمار منتشره کودک همسری در سال جاری
✅يك جهان برابر از مادران در معرض نابرابري و ظلم به وجود نخواهد آمد.
دستور یکصدوبیست وششمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم
گزارشی کوتاه از جلسۀ ۱۲۵ هیأت‌مدیره
دستور یکصدوبیست وپنجمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم
هشدار رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به اعمال مغایر با اصول قانونگذاری و ناقض استقلال کانون های وکلای دادگستری در فرایند اصلاح طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
تحصیل زنان در تمامی رشته های دانشگاهی برای تحقق جامعه عدالت محور حق بدیهی است.
✅جامعه توانمند نيازمند زنان توانمند
✅من يك زن برابر خواه هستم چون به جهاني برابر اعتقاد دارم.
گزارشی کوتاه از جلسۀ ۱۲۳ هیأت ‌مدیره