دكتر كارن روحاني نايب رئيس (كميته الف) كانون وكلاي دادگستري مركز شد
دكتر جليلي مالكي رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز با رئيس معاونت قوانين ، حقوقي و امور مجلس ارتش جمهوري اسلامي ايران ديدار كرد
"ديدار رئيس و نايب رئيس كانون وكلاي مركز با اعضاي شوراي مركزي جامعه وكلاي ايثارگر دادگستري"
ثبت نام بیمه تکمیلی درمان براي وکلا و کارآموزان محترم وکالت
دستور ششمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم
ديدار رئيس و نايب رئيس كانون وكلاي مركز با كاركنان اداری
دستور پنجمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم
فراخوان ثبت نام اینترنتی در ارگان های کانون
دستور چهارمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم
"نخستین سخنرانی دکتر مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در جلسۀ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم"
دستور سومین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم
توضیح و اعتذار بازنشر مطلبی درباره کانون وکلا