عدم برگزاری مراسم سوگند در شهریور ماه
کمیسیون بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند: «آثار و پیامدهای داخلی و بین المللی مصوبات اخیر مجلس در خصوص حرفه وکالت و کانون های وکلا»
دستور هفتاد و پنجمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ ودوم
برگزاری حضوری دوره جامع «حقوق و تکالیف مالیاتی وکلای دادگستری »
برگزاری باشکوه هیات عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
برگزاری هیات عمومی بطور فوق العاده کانون وکلای دادگستری مرکز