«در راه حق،کسی صبر و استقامت نورزد مگر آنکه فضیلت و ارزش آن را به شایستگی بشناسد» امام علی (ع)
گزارشی کوتاه از جلسۀ ۹۸ هیأت‌مدیره
رتبه های برتر دومین اختبار کارآموزان وکالت در سال ١٤٠٠
دستور نود وهشتمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با انتشار درنگ نامه ای خواستار تقید حکمرانی به حق اعتراض شهروندان خوزستانی و توجه
اطاعت و عشق و تسلیم در برابر حضرت حق ،بارزترین شاخصه عید قربان و جلوه گاه مراتب بندگی انسان کامل است.
گزارشی کوتاه از جلسۀ ۹۷ هیأت‌مدیره
دستور نود و هفتمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم
گزارشی کوتاه از جلسۀ ۹۶ هیأت‌مدیره