شماره هشتم گاهنامه روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر شد
دستور صدوبیست و یکمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ام
شماره هفتم گاهنامه روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر شد
اعضاي هيات نظارت بر انتخابات سي و يكمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز انتخاب شدند
دعوت از وکلا برای شرکت در هیات عمومی
دستور صدوبیستمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ام
وجود اصناف مستقل و مقتدر بهترین کمیته های حقیقت یاب ملی هستند
گاهنامه شماره شش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر شد.
" كانون هاي وكلاي دادگستري و وكيل دادگستري با محوريت واقعيت هاي موجود، چالش ها و راهكارها"