دوشنبه 1 اردیبهشت 1393

 

یکشنبه 31 فروردین 1393
مهلت ثبت نام قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1392 در مرحله تکمیل ظرفیت (اجرای مصوبه مورخ 29/05/1392 هیأت مدیره) تا پایان روز جمعه 5 اردیبهشت ماه 1393

برای ثبت نام اینترنتی (تکمیل تقاضای پروانه کارآموزی - پرینت فرم های هفت ، هشت و برگه راهنمای ثبت نام)، به ستون سمت راست صفحه اصلی که به رنگ قرمز مشخص می باشد مراجعه نمایید.

 
سه شنبه 19 فروردین 1393
اسامی تکمیلی قبول شده های آزمون ورودی سال 1392

(اجرای مصوبه مورخ 29/5/92 هیات مدیره)

 
یکشنبه 31 فروردین 1393
ابطال تمبر مالیاتی وکلای معاضدتی

 
یکشنبه 31 فروردین 1393
یادآوری تسلیم اظهارنامه مالیاتی

 
یکشنبه 31 فروردین 1393
اطلاعیه انتخابات هیئت مدیره صندوق حمایت وکلا

 
شنبه 30 فروردین 1393
سخنرانی هفتگی موسسه حقوقی راد

 
شنبه 30 فروردین 1393
کلاسهای آموزشی تجربی انجمن آزاد وکلای دادگستری ایران

 
دوشنبه 25 فروردین 1393
آگهی دوره های آموزشی سال 1393 مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

 
یکشنبه 24 فروردین 1393
سخنرانی هفتگی موسسه حقوقی راد

 
یکشنبه 24 فروردین 1393
کلاسهای آموزشی تجربی انجمن آزاد وکلای دادگستری ایران

 
صفحه: 1 از 103