لیست حضور و غیاب اعضای هیات مدیره ی دوره ی سی ام کانون وکلای دادگستری مرکز در یک ساله ی دوم فعالیت
هفته وکیل مدافع مبارک باد
پاره ‏ای ازتصمیمات مورخ ١٣٩٨/١١/٢٦هیأت نظارت بر انتخابات کانون مرکز
دستور صد و پنجاه و سومین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ام
مصاحبه روابط عمومی با دکتر عیسی امینی رئیس کانون وکلا در مورد فراخوان نصب سامانه پایانه فروشگاهی
دستور صد و پنجاه و دومین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ام
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر عیسی امینی، طی مصاحبه با روابطِ‌عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
دستور صدوپنجاه ویکمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ام