کارگاه یک روزه بررسی هیات داوری خصوصی سازی و بورس اوراق بهادار
همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه
همایش ملی بررسی حقوقی پیش فروش ساختمان
فراخوان سمینار جنبه های فنی ، حقوقی و کاربردی بازرسی کالا در بیمه های باربری
شروع ثبت نام دوره های کاربردی ویژه حقوقدانان
INTERNATIONAL BUSINESS LAW & IRAN - SPRING SCHOOL
همایش ملی اصل ۱۵ قانون اساسی راهبردها و برداشت­ها
کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی برگزار می کند
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران
سلسله نشست های موسسه ی حقوق تطبیقی دانشگاه تهران ، زمستان ١٣٩٧