مصوبه های هیأت مدیره

 

از  اردیبهشت ١٣٨٩  تا  شهریور ١٣٩٥

 

دوره های ٢٦ – ٢٧ – ٢٨ – ٢٩

( از ٠١/٠٢/١٣٨٩  تا  ٣١/٠٦/١٣٩٥)

 

گردآورنده:  جناب آقای قاسم کمیلی

 

 

 

اخلاق حرفه ای

 

جلسه ٠٣/٠٩/٩٢ : «منشور اخلاقی و رفتار حرفه ای وکلای دادگستری که توسط اعضای منتخب دوره ٢٦ تهیه شده بود، قرائت و مقرر شد آقایان دکتر شهبازی نیا، دکتر پاسبان، زندیه و خانم حجت پناه آن را بررسی و پیشنهادات اصلاحی را ارائه دهند.»

 

جلسه ١٧/١٠/٩٢ : «منشور اخلاقی کارگروه منتخب قرائت و مقرر گردید پیشنهادها مجدداً توسط کارگروه بررسی و سپس جهت تصویب نهایی در هیئت مدیره طرح گردد.»

 

 

 

 

 

اداره معاضدت

 

جلسه های مورخ ١٢/٠٩/٩١ و ١٩/٠٩/٩١ : «شرایط انتخاب اعضا در اداره معاضدت به شرح زیر اعلام شد:

 

١-     سابقه محکومیت انتظامی از درجه ٣ به بالا نداشته باشند.

 

٢-     در محل اشتغال به وکالت به عنوان مشاور یا عضو انتخاب شوند و پذیرش هرگونه مسئولیت منوط به وکالت در محل اشتغال است.

 

٣-     معاونین اداره معاضدت، سرپرست شعب، واحدها و عضویت در شعب عرایض و قضایی باید حداقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.

 

٤-     مشاورین باید حداقل ٣ سال سابقه وکالت پایه یک داشته باشند.

 

تبصره – اشخاص مشمول بند ٣ نمی توانند همزمان در کمیسیون ها یا سایر ارگان های کانون عضویت داشته باشند.»

 

جلسه ٠٢/٠٤/٩٣ : «دفاع از قربانیان حوادث طبیعی به اداره معاضدت واگذار می شود تا جهت معرفی وکیل معاضدتی برای دفاع از مردم در مراجع قضایی و اداری و چهارچوب قانون اقدام شود.»

 

جلسه ٢٧/١١/٩٤ : «در اجرای تفاهم نامه بین کانون مرکز و معاونت امور زنان ریاست جمهوری، راه اندازی دفتر معاضدت در زاهدان تصویب شد.»

 

 

امور داخلی کانون - کارکنان اداری

 

جلسه ٢٧/٠٧/٨٩ : «تحول بنیادی در مدیریت سیستم اداری کانون ضروری است. با این قید که ١- مدیرانی که سمت اداری در کانون می گیرند، نباید وکیل دادگستری و یا کارآموز وکالت باشند. ٢- دارای تخصص اداری و مالی باشند.»

 

جلسه ٢٥/٠٨/٨٩ : «آقای ثابت قدم نسبت به ساختار اداری کانون بررسی و پیشنهاد و گزارش خود را به هیئت مدیره ارائه نمایند.»

 

جلسه ١٢/٠٩/٩١ : «آقایان دکتر شهبازی نیا، دکتر کریمی و ثابت قدم، برای تعیین ساختار اداری کانون ظرف یک ماه طرحی را آماده کنند.»

 

جلسه ١٢/١١/٩٣ : «آقایان پرتو، بابک شید، محمدمهدی مظفری و خانم ناهید شید، تحت نظر مدیر داخلی، آئین نامه انضباطی کارکنان اداری کانون را ظرف دو هفته به هیئت مدیره ارائه دهند.»

 

جلسه ٢٦/٠٥/٨٩ : «با انعقاد قرارداد به مبلغ ٤٢٠ میلیون ريال با شرکت رادنواندیش برای پشتیبانی از اتوماسیون کانون موافقت شد.»

 

جلسه ٠٢/٠٧/٩١ : «گزارش کمیلی در مورد کارمندان کانون که در آزمون شرکت کرده اند مطرح و مقرر شد کمیته ای از آقایان دکتر شهلا، دکتر امینی و فرض پور موضوع را بررسی و پیشنهاد ارائه کنند.»

 

جلسه ١٨/٠٤/٩٢ : «اصل اینترنتی شدن تمدید پروانه تصویب و مقرر شد: مطالعه لازم صورت گرفته و جزئیات با انجام کارشناسی لازم و هزینه های مالی آن جهت تصویب به اطلاع هیئت مدیره برسد.»

 

جلسه ٢٦/١١/٩٣ : «تخصیص سهمیه کارآموزی به کارکنان کانون با یازده رأی مخالف تصویب نشد.»

 

جلسه ١٥/٠٤/٩٣ : «وجوه برای دوخت لباس فرم با هماهنگی نماینده کارکنان تأمین و برای هر کارمند دو دست لباس دوخته شود و از اول شهریور ٩٣ جهت استفاده در اختیار کارمندان قرار گیرد.»

 

 

 

 

 

اتحادیه سراسری - کانون های وکلا (داخلی و خارجی)

 

جلسه ١١/٠٩/٩٣ : «نظر کانون در مورد همایش های اتحادیه به شرح زیر اعلام شود:

 

پرداخت هزینه های برگزاری همایش های اسکودا توسط اتحادیه سراسری بر اساس درصدی از کل هزینه ها و حداکثر تا سقف معینی انجام شود و بقیه هزینه توسط کانون میزبان تأمین شود.»

 

«تعیین درصد و سقف هزینه به هیأت رئیسه کانون محول شد تا پس از تصویب آن جهت طرح به اسکودا اعلام شود.»

 

جلسه ٢٨/١٠/٩٣ : «تعیین سقف هزینه های اجلاس ها ضروری است و تدابیری برای اعمال محدودیت به منظور جلوگیری از  هزینه نهایی باید اتخاذ شود که در دستور کاراجلاس آتی قرار گیرد.»

 

جلسه ٠٩/٠٥/٩٤ : «بازنگری در ساختار مدیریتی اتحادیه سراسری کانون ها و تعیین نواقص ساختاری و پیشنهاد اصلاح اساسنامه اسکودا برای اداره آن به صورت مدیریت مشارکتی تصویب و آقایان مصباح، دکتر شهبازی نیا، دکتر امینی، دکتر کامیار و علیزاده طباطبایی، مسئول بررسی موضوع و ارائه طرح اصلاح اساسنامه و پیشنهاد آن به هیأت مدیره شدند»

 

جلسه ١٠/٠٦/٩٤ : «وجوه ثبت نام شرکت کنندگان در آزمون کارآموزی وکالت کانون مرکز به طور مستقیم به حساب کانون مرکز واریز شود و سپس با تعیین میزان کل هزینه برگزاری آزمون، سهم کانون مرکز از هزینه به اسکودا واریز شود.»

 

جلسه ١٠/٠٦/٩٤ : «وجوه واریزی بابت آزمون وکالت و سود حاصله از وجوه سپرده ناشی از واریز حق ثبت نام داوطلبان آزمون کارآموزی به حساب اسکودا در سال های قبل، حسابرسی و عملکردمالی اتحادیه با ارجاع امر به کارشناس اعلام شود.»

 

جلسه ٢٤/٠٦/٩٤ : «برای مطالبه وجوه گذشته و سود آن با اتحادیه مکاتبه شود.»

 

جلسه ٢٤/٠٦/٩٤ : «در اجلاس زنجان پیشنهاد شود که بودجه تعیین شود و کانون مرکز سهم خود را بدهد.»

 

جلسه ١٩/٠٨/٩٤ : «آقایان دکتر امینی، مصباح و دکتر شهبازی نیا، اصلاح اساسنامه اسکودا را بررسی و پیشنهادات را ارائه دهند.»

 

جلسه ٣١/٠٦/٩٤ : «به اتحادیه سراسری اعلام شود: ١- برای سال ٩٤ هزینه آزمون مستقیم یا غیرمستقیم به کانون مرکز برگردد. ٢- راجع به سال های گذشته برای بررسی هزینه ها و وجوه آماده نشست هستیم. ٣- بودجه ای تصویب شود و کانون مرکز سهم خود را بپردازد.»

 

جلسه ١٥/٠١/٩٥ : «پیشنهاد اتحادیه در مورد ایجاد بانک اطلاعاتی وکلا برای تسریع دسترسی به سوابق متقاضیان پروانه وکالت مطرح و مشروط به اینکه برای کانون ها تکلیف در رد یا قبول ایجاد نکند، به اتفاق آرا تصویب شد.»

 

جلسه ١٤/٠٦/٩٥ : «خانم دکتر ارفع نیا به عنوان نماینده کانون مرکز برای همایش منع خشونت علیه زنان انتخاب و به اتحادیه معرفی شد.»

 

جلسه ١٦/٠٦/٩٥ : «آئین نامه مالی پیشنهادی اسکودا در اختیار آقایان دکتر مالکی- دکتر آقایی و علیزاده طباطبایی قرار گرفت تا پس از بررسی در هیأت مدیره مطح شود.»

 

جلسه ٢٢/٠٩/٩٣ : «تفاهم نامه با کانون های وکلای تاجیکستان تصویب شد.»

 

جلسه ٣٠/٠٤/٩٤ : «با تهیه مقدمات از کانون های منطقه ای برای شرکت در همایشی بین المللی دعوت و نسبت به پیشنهاد کانون مرکز برای تشکیل اتحادیه منطقه ای کانون های وکلای دادگستری اقدام شود.»

 

 

 

 

 بازنشستگی پیش از موعد

 

در مورد شمول بند د ماده ٨ لایحه قانونی استقلال ... از نظر سنوات خدمت، بر متقاضیانی که با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد با ٢٥ سال خدمت بازنشسته می شوند، در جلسه ١٢/٠٥/٨٩ مقرر شد: «پس از بررسی مشروح مذاکرات مجلس و انعکاس آن در جلسه دیگر اتخاذ تصمیم شود و در این مورد آقای فرض پور زحمت تهیه مشروح مذاکرات مجلس را خواهند کشید.»

 

جلسه ٠٨/٠٦/٩٠ «به خانم هایی که متقاضی بند د ماده ٨ ، هستند و با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد با ٢٠ سال خدمت بازنشسته می شوند با توجه به آراء مکرر دادگاه های عالی انتظامی قضات و داشتن سایر شرایط پروانه کارآموزی داده شود.»

 

 

 

 

 بودجه کانون - حسابرسی- امور مالی- هزینه خدمات

 

جلسه ٢١/٠٢/٨٩ : «بیست میلیون تومان در اختیار کمیسیون ورزش برای شرکت در مسابقات آنتالیا ترکیه قرار گیرد و خودکمیسیون در مورد شرکت همه فوتبالیست ها بکوشد.»

 

جلسه ٢٨/٠٢/٨٩ : «آقای دکتر نجفی از طرف هیأت مدیره بودجه ٢٥ میلیونی مربوط به اعزام تیم فوتبال به آنتالیا را به هر دو گروه ورزشی تخصیص دهد.»

 

جلسه ٠٩/٠٣/٨٩ : «بیلان سال ٨٨ کانون در اختیار بازرسان قرار داده شد تا گزارشی تهیه و ارائه دهند و در خصوص تعیین پاداش به تهیه کنندگان بیلان هم اظهارنظر نمایند.»

 

جلسه ٠٣/١٢/٨٩ : «هزینه وکالت اتفاقی به مبلغ یک میلیون ريال افزایش یافت.»

 

جلسه ٠٣/١٢/٨٩ : «هزینه شکواییه انتظامی برای هر مورد یکصد هزار ريال تعیین شد.»

 

جلسه ٢٥/٠٣/٩٣ : «حق عضویت کارآموزان به ٦٠٠.٠٠٠ ريال و وکلا به ٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال افزایش یافت.»

 

جلسه ٢٥/٠٣/٩٣ : «مبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال بابت هزینه صدور کارت شناسایی و ٥٠٠.٠٠٠  ريال برای صدور گواهینامه تعیین شد.»

 

جلسه ١٠/٠٤/٩٣ : «تفریغ بودجه سال ٩٢ کانون انجام شود.»

 

جلسه ٢١/٠٥/٩٣ : «از بودجه هزینه ای، پرداخت مبلغ ١٥ میلیارد ريال به صندوق بابت بدهی های قبلی و افزایش بودجه همایش ها به ١٠ میلیارد ريال و انتشارات و هزینه ها به ١٠ میلیارد ريال تصویب شد.»

 

جلسه ٠٧/٠٨/٩٣ : «از متقاضیان بندهای (الف و ب) ماده ٨ به هنگام ثبت نام ٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال و بند (د) ٢.٥٠٠.٠٠٠ ريال اخذ شود. در صورت قبول تقاضا نیز به ترتیب مبلغ ٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال و ٢.٥٠٠.٠٠٠ ريال دریافت شود. کسانی که تقاضایشان قبلاً پذیرفته شده، فقط موقع صدور پروانه وجه همان مرحله را بپردازد.»

 

جلسه ٢٧/٠٧/٩٣ : «دریافت مبلغ ٥٠ هزار ريال از وکلا برای امور ورزش تصویب شد.»

 

جلسه ٢٧/٠٧/٩٣ : «دریافت مابه التفاوت افزایش حق عضویت از ١.٥٠٠.٠٠٠ ريال به ٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال در سال ٩٣ تصویب نشد.»

 

جلسه ٢٧/٠٧/٩٣ : «قیمت فروش پروانه وکالت، کارنامه کارآموزی و دفترچه تمبر هر یک ٥٠ هزار ريال تعیین شد.»

 

جلسه ٠٢/٠٩/٩٣ : «تقاضای معافیت از پرداخت حق عضویت به جای طرح در هیأت مدیره در هیأت رئیسه طرح شود.»

 

جلسه ٠٢/٠٩/٩٣ : «وجوه مربوط به کارآموزان وکالت که درخواست مهمانی دوره کارآموزی را نموده ولی کانون مقصد موافقت ننموده است، با درخواست متقاضی توسط نایب رئیس مربوط مسترد شود.»

 

جلسه ١١/٠٩/٩٣ : «پرداخت مبلغ ٣٠٠ میلیون ريال به کارشناس مالی معرفی شده از سوی کانون کارشناسان برای حسابرسی چهار دوره مالی کانون تصویب شد.»

 

جلسه ٢١/١١/٩٣ : «آقای علیزاده طباطبایی ظرف یک هفته پیشنهادی را تهیه کند که به عنوان بودجه سالانه در چند بخش به استان ها تخصیص داده شود.»

 

جلسه ٢٩/٠٦/٩٤ : «کمیته تفریغ بودجه از آقایان علیزاده طباطبایی، دکتر شهبازی نیا، دکتر کامیار و دو بازرس کانون تشکیل شد.»

 

جلسه ٣١/٠٦/٩٤ : «مبلغ دریافتی از وکلا، بابت ورزش از ٥٠ هزار ريال به ١٠٠ هزار ريال افزایش یافت.»

 

جلسه ١٩/٠٨/٩٤ : «با توجه به امکان ارائه پیشنهاد تعدیل حق عضویت سالانه با فاصله زمانی ٥ ساله، در این مورد بررسی و در زمان مناسب پیشنهاد ارائه شود.»

 

جلسه ٠٣/٠٩/٩٤ : «آئین نامه مالی- معاملاتی به تصویب رسید.»

 

جلسه ٠٤/١٢/٩٤ : «کلیات بودجه تصویب شد.»

 

جلسه ١٢/٠٥/٩٥ : «افزایش حق ثبت نام برای انتقال : دوره کارآموزی، دو میلیون ريال- انتقال دائم و موقت، ده میلیون ريال تصویب شد.»

 

 

 

 

 

پذیرش کارآموز- وکیل

 

١-     پذیرش متقاضیان بومی

 

جلسه ١٩/٠٥/٨٩ : «در مورد بومی کردن پذیرش وکیل اقدام شود و در جلسه ١٦/٠١/٩٠ نیز مقرر شده بحث در مورد بومی شدن وکالت در هیأت مدیره ادامه یابد.»

 

٢-     پذیرش فرزندان وکلا

 

جلسه ١٦/١٢/٩٠ : «درخواست تعدادی از وکلا درباره تسهیلات پذیرش فرزندان وکلا مطرح و به تصویب نرسید.»

 

جلسه ٠٨/١٢/٩١ : «موضوع اعمال تسهیلات برای پذیرش فرزندان وکلا مطرح و مقرر شد: آقای دکتر شهبازی نیا در این باره مطالعه و گزارشی به هیأت مدیره ارائه دهد.»

 

٣-     آزمون ورودی – شرکت مجدد کارآموزان

 

جلسه ٠٩/٠٤/٩٢ : «کارآموزان وکالت حق شرکت مجدد در آزمون ورودی وکالت را نخواهند داشت.»

 

جلسه ٢٩/٠٥/٩٢ : «کارآموزان وکالت صرفاً در سال جاری (١٣٩٢) می توانند در آزمون ورودی شرکت کنند و در صورت پذیرفته شدن کارآموزی خود را در محل جدید ادامه دهند. این افراد که مجدداً پذیرفته می شوند جزء سهمیه سالانه آزمون محاسبه نخواهند شد و سهمیه بر اساس مصوبه کمیسیون ماده یک قانون کیفیت ... پذیرفته خواهد شد. این مصوبه صرفاً برای سال جاری و از سال آینده مصوبه مورخ ٠٢/٠٤/٩٢  (٠٩/٠٤/٩٢ صحیح است) هیأت مدیره در خصوص عدم امکان شرکت کارآموزان در آزمون ورودی کانون به قوت خود باقی خواهد بود.»

 

جلسه ١٣/٠٣/٩٣ : «کارآموزان کانون مرکز مجازند فقط برای یکبار مجدداً در آزمون شرکت کنند.»

 

جلسه ٠٩/٠٤/٩٣ : «کارآموزان مجاز به شرکت در آزمون امسال (١٣٩٣) باشند.»

 

جلسه ١٥/٠٢/٩٤ : «کارآموزان کانون مرکز مجاز به شرکت در آزمون سال ٩٤ هستند.»

 

جلسه ١٤/٠٢/٩٥ : «کارآموزان کانون مرکز و کارآموزانی که در حال حاضر کارآموز استان یزد هستند، مجاز به شرکت در آزمون ورودی هستند.»

 

جلسه ٠٣/٠٥/٩٥ : «کارآموزان کانون یزد اجازه دارند در آزمون سال ٩٥ همانند کارآموزان کانون مرکز شرکت کرده و از امتیاز مشابه استفاده کنند.»

 

 

 

 

 

تشکلها

 

جلسه ٢٥/٠٧/٩١ : «کلیه تشکلها باید شناسه داشته و اعضای شورای مرکزی و هیأت اجرایی خود را ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ به کانون معرفی کنند تا بتوانند از عضویت در شورای تشکلها و امکانات کانون استفاده نمایند. آقای ثابت قدم به عنوان مسئول این امر انتخاب شد.»

 

جلسه ٢٤/١٠/٩١ : «هرگونه سخنرانی غیر از مسائل قانونی، حقوقی و صنفی توسط تشکلها و گروه های مورد تأیید کانون که در سالن های کانون مرکز تشکیل می شود باید به تصویب رئیس و نواب رئیس برسد.»

 

جلسه ٠٥/٠٥/٩٣ : «برای تأمین هزینه های سالن اجتماعات بعد از این در قبال استفاده از سالن اجتماعات کانون مبلغ چهارصد هزار تومان برای هر جلسه دریافت شود.»

 

جلسه ٢٩/٠٢/٩٤ : «عدول از مصوبه دریافت هزینه سالن از تشکلها تصویب نشد.»

 

جلسه ٠١/٠٢/٩٢ : «کمیسیون جوانان و شورای تشکلها درباره اشتغال تحقیق و بررسی نموده، پیشنهاد خود را جهت تصویب به هیأت مدیره ارائه دهند.»

 

 

 

 

 

تبلیغات

 

جلسه ١٩/٠٥/٨٩ : «در مورد بررسی دستورالعمل اطلاع رسانی وکلا و کارآموزان مصوب سال ٨٥ و تعیین هیأتی ویژه برای مکاتبه با وزارت ارشاد اسلامی و جلوگیری از نقض آئین نامه قانون وکالت در مورد منع تبلیغ اتخاذ تصمیم شود.»

 

جلسه های مورخ ٠٦/٠٧/٨٩ و ١٦/٠٩/٨٩ : «آقایان دکتر نجفی توانا، عسگری راد و جاویدتاش گزارش کمیته ویژه اطلاع رسانی وکلا را بررسی و ضوابط را مشخص نمایند و برای بررسی بیشتر به هیأت مدیره تسلیم نمایند.»

 

جلسه ٢٣/٠١/٩٠ : «در مورد تبلیغات وکلا و ثبت مؤسسات حقوقی پیگیری موضوع به آقای جاویدتاش ارجاع شود تا با توجه به گزارش قبلی بررسی و گزارش دهند.»

 

جلسه ٢٩/٠٣/٩٠ : «گزارش آقای جاویدتاش در خصوص کمیته بررسی نحوه اطلاع رسانی وکلا و کارآموزان (دستورالعمل تهیه شده توسط کمیته مذکور در سال ١٣٨٥) تکثیر و در اختیار اعضا قرار گرفت تا در دستور جلسات بعدی گذاشته شود. مقرر شد سریعتر اقدام شود.»

 

جلسه ١٧/١١/٩١ : «دکتر شهلا مطلب تبلیغات را ظرف دو هفته جمع بندی و نتیجه را در هیأت مدیره مطرح نماید.»

 

جلسه ٠١/٠٢/٩٢ : «کمیسیون جوانان و شورای تشکلها هر یک مستقلاً در خصوص (تبلیغات) تحقیق و به هیأت مدیره جهت تصویب ارائه دهند.»

 

جلسه ٢٢/٠٢/٩٢ : «آئین ماه تبلیغات انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تصویب شد:

 

ماده ١- نامزدهای عضویت در هیأت مدیره که تبلیغات فردی یا گروهی را به صور مختلف از قبیل چاپ اعلامیه، ارسال پیامک، ایمیل و روش های دیگر انجام می دهند، لازم است در این امر شئون وکالت و کانون وکلا، روش و اندازه های مناسب تبلیغات انتخاباتی در حد هیأت مدیره کانون وکلای مرکز و به خصوص موارد زیر را رعایت نمایند.

 

ماده ٢- تصویر نامزدها باید وزین، ساده و با عرف، شأن و شخصیت وکیل دادگستری متناسب و پیام آور وقار باشد.

 

ماده ٣- نصب پرده های تبلیغاتی (بنر)، پلاکارد، میز تبلیغات و تعبیه محل استقرار عوامل تبلیغات فقط در جایگاهی که توسط جایگاهی که توسط کمیسیون روابط عمومی با همکاری نماینده شورای تشکل ها تعیین و اختصاص می یابد، ممکن است.

 

ماده ٤- دخالت افراد غیر وکیل و همچنین کارمندان کانون در امر تبلیغات ممنوع است. کاندیداها و روابط عمومی مسئول اجرای این بند خواهند بود.

 

ماده ٥- انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به جهت رعایت شأن وکیل و وکالت ملزم هستند ضمن حفظ پاکیزگی محیط از انجام دادن هرگونه اقدام یا رفتاری که موجب مزاحمت یا سلب آسایش همسایگان گردد، خودداری کنند.

 

ماده ٦- در روز انتخابات هرگونه تبلیغ در کلیه قسمت های ساختمان محل برگزاری انتخابات ممنوع است. هر تشکل یا کاندیدای مستقل فقط در محل های اختصاصی که توسط کمیسیون روابط عمومی کانون با همکاری شورای تشکل ها تهیه می شود، اقدام به تبلیغات می نماید و هیچ کاندیدای مستقل یا تشکلی نمی تواند محدوده تبلیغاتی خود را از حریم اختصاصی که توسط کمیسیون روابط عمومی برای آنها تعیین شده، گسترش دهد. در صورت تخلف از این بند، تبلیغات مربوط به شخص یا تشکل توسط کمیسیون روابط عمومی جمع آوری گردد.

 

ماده ٧- هنگان ثبت نام کاندیداهای انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا یک نسخه از این آئین نامه توسط متصدی ثبت نام به هر نامزد انتخابات داده خواهد شد. روابط عمومی نیز به نحو مقتضی اقدام به اطلاع رسانی در این خصوص به سایر وکلا خواهد  کرد.

 

ماده ٨ – هر نوع تخلف از مفاد این آئین نامه برای وکلا تخلف از نظامات و برای کارکنان کانون تخلف اداری محسوب می شود. ضمناً هیأت نظارت بر انتخابات، نظارت عالیه بر اجرای مفاد این آئین نامه و احراز تخلفات وکلا و کارکنان را خواهد داشت.»

 

جلسه ٠٤/١٢/٩٢ : «در روز جشن استقلال هر نوع تبلیغات و معرفی تشکلها و کاندیداها و آوازه گری در داخل سالن و خارج از آن در خیابان های اطراف چه در قالب ارائه اعلامیه ها، نشریات پوستر و خبرنامه و بنر و کارتهای تبریک و چه اشکال و صور ممکن دیگر از طرف اشخاص و تشکلها و موسسات ممنوع اعلام شده و تخلف از آن مشمول ماده ٧٧ آئین نامه لایحه استقلال خواهد بود.»

 

جلسه ٢٢/٠٩/٩٤ : «هیأت نظارت بر انتخابات تبلیغات را مدیریت نماید.»

 

 

 

 

 

حمایت از وکلا

 

جلسه ٢١-٠٢/٩٣ : «اگر پرونده ای علیه وکیل به دلیل اعمال وظایف وکالتی تشکیل شود، فردی به عنوان نماینده کانون وکلا به انتخاب رئیس کانون برای نظارت بر روند دادرسی در جلسه محاکمه حاضر گردد.»

 

 

 

 

 

دفاتر الکترونیکی - کارت هوشمند

 

جلسه ١١/٠٧/٩١ : «آقای جنتی نامه ای به قوه قضائیه بنویسد که هم دفاتر الکترونیکی به دست وکلا باشد و هم در بنگاه های معاملات املاک و ماشین از وکلا استفاده شود.»

 

جلسه ١٠/٠٩/٩٢ : «آقایان دکتر شهبازی نیا در مورد خدمات الکترونیکی و اظهارنامه ها با آقای درخشان نیا مذاکره کنند.»

 

جلسه ٢٦/١١/٩٣ : «آقای شهبازی نیا نامه ای را برای رئیس قوه قضائیه در مورد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تنظیم کند تا این عکس العمل کانون در تاریخ ثبت شود.»

 

جلسه ٢٦/١١/٩٣ : «در مورد ثبت دفاتر الکترونیکی، آقایان دکتر مالکی و مصباح به عنوان نمایندگان کانون به قوه قضائیه معرفی شدند. فراخوان هم داده شود برای داوطلبان که صد وکیل از میان آن ها انتخاب شوند.»

 

جلسه ٢٠/٠٨/٩٣ : «کلیات تهیه کارت هوشمند تصویب شد.»

 

جلسه ١٢/١١/٩٣ : «انجام مراحل اجرایی طرح کارت هوشمند وکیل و استفاده از آن به صورت اجباری برای وکلا به اتفاق آرا تصویب شد.»

 

جلسه ١٩/٠٨/٩٤ : «از کلیه وکلا در قبال کارت هوشمند به همراه سه گواهی قوه قضائیه، وزارت صنعت و معدن و کانون وکلا مبلغ ١٥٠ هزار تومان دریافت شود.»

 

 

 

 

 

زمین سعادت آباد

 

جلسه ٢٥/٠٦/٩٣ : «ساخت پروژه سعادت آباد با نقشه طراحی شده ادامه یابد.»

 

جلسه ٢٠/٠٧/٩٣ : «آقایان جندقی و مالکی به عنوان نمایندگان هیأت مدیره انتخاب شدند تا در خصوص انجام مذاکره انتخاب پیمانکار و معرفی وی به کانون جهت انعقاد قرارداد اقدام کنند و در این مسیر نظرات کمیسیون ساختمان مورد استفاده قرار گیرد.»

 

جلسه ٠٩/٠٩/٩٣ : «هیأت نظارت بر تنظیم و اجرای قرارداد در مورد ساختمان سعادت آباد از آقایان جندقی، دیوسالار و خانم ضرابی تشکیل شد.»

 

جلسه ١٨/٠١/٩٤ : «در خصوص فروش زمین فعلی پس از تغییر به کاربری مناسب با ارزش افزوده و سپس فروش زمین و خرید زمین بزرگتر در محل دیگری رأی گیری شد و با ١٠ رأی از ١٢ رأی تصویب شد.»

 

جلسه ١٢/٠٥/٩٥ : «در مورد مصوبه عدول از توقف ساختمان سعادت آباد رأی گیری و عدول با هفت رأی تصویب شد.»

 

 

 

 

 

سخنرانی و کارگاه آموزشی

 

جلسه ١٠/٠٥/٨٩ : «وظایف امور مربوط به کارآموزان اعم از کمیسیون کارآموزی و سخنرانی و کارگاه های آموزشی زیر نظر و مسئولیت مستقیم نایب رئیس مربوط بوده که با مشورت با کمیسیون کارآموزی در هر مورد اتخاذ تصمیم خواهد نمود.»

 

جلسه ٢٣/٠٤/٩٢ : «انتخاب سخنرانان و تصویب عناوین سخنرانی به عهده هیأت مدیره است.»

 

جلسه ٢٤/٠٤/٩٣ : «شعبه سخنرانی با عضویت رئیس و نواب رئیس و یک عضو کمیسیون کارآموزی و نماینده کمیسیون آموزش تشکیل و بر سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی نظارت نمایند.»

 

جلسه ٢٤/٠٤/٩٣ : «کارگاره آموزشی و نگارشی و ادبیات فارسی برای کارآموزان برگزار شود.»

 

جلسه ١٠/٠٣/٩٤ : «تبصره بند ٤-١١ شرح وظایف کارآموزی: موضوع جلسات ] توجیهی، سخنرانی و کارگاه آموزشی[ از سوی شعبه سخنرانی متشکل از رئیس کانون، نایب رئیس (کمیته اول)، دو عضو کمیسیون کارآموزی و یک عضو کمیسیون آموزش، تعیین می شود.»

 

 

 

 

 

شرایط صدور پروانه

 

١-     شرط سن

 

جلسه مورخ ١٩/٠٥/٨٩ : «موضوع صدور پروانه برای متقاضیان کمتر از ٢٥ سال مطرح و به این علت که شرط قانونی صدور پروانه، ٢٥ سال تمام است، مردود اعلام شد.»

 

جلسه ١٧/٠٤/٩٣ : «موضوع صدور پروانه کارآموزی یا وکالت مطرح و تصویب شد : برای کسانی که کمتر از ٢٥ سال دارند پروانه کارآموزی صادر می شود و تحت نظر وکیل سرپرست می توانند وکالت نمایند و پس از اختبار چنانچه به سن ٢٥ سال کامل نرسیده باشند می توانند تحت نظر وکیل سرپرست با اخذ گواهی از کانون همچنان وکالت نمایند و انجام تحلیف و صدور پروانه وکالت پس از ٢٥ سالگی خواهد بود.»

 

جلسه ١٤/٠٦/٩٥ : «پروانه کارآموزی به اشخاصی که کمتر از ٢٥ سال سن دارند، داده می شود. پس از قبولی در اختبار، تحلیف و دریافت پروانه منوط به رسیدن به سن ٢٥ سال است..»

 

٢-     مدرک تحصیلی

 

جلسه ١٠/٠٦/٩٢ : در پاسخ به سؤال مرکز علمی کاربردی میبد مبنی بر شرکت فارغ التحصیلان رشته حقوق ثبتی این مرکز در آزمون ورودی، اعلام شد: «نظر به اینکه رشته مزبور در قانون کیفیت ... مندرج نیست، لذا تصمیم به عدم صدور مجوز برای شرکت آنان در آزمون ورودی اتخاذ گردید.»

 

جلسه ١٦/٠٢/٩٣ : «لیسانس های ناپیوسته حقوق که مدرک رشته مرتبط با حقوق دارند، حق ثبت نام برای آزمون کارآموزی وکالت دارند اما مدرک کاردانی سایر رشته ها که لیسانس ناپیوسته آنهارشته حقوق باشد، حق شرکت ندارند.»

 

جلسه ١٥/٠٦/٩٤ : «افرادی که دارای کارشناسی ناپیوسته حقوق و کاردانی غیرمرتبط هستند، اجازه شرکت در آزمون ورودی را ندارند. افرادی که دارای کارشناسی ناپیوسته حقوق و کاردانی مرتبط هستند اجازه شرکت در آزمون ورودی را دارند.»

 

٣-     کارت پایان خدمت – معافیت دائم- معافیت تحصیلی

 

جلسه ٠١/٠٥/٨٩ : «نظام نامه ای برای این دوره تهیه و پس از تصویب نسبت به اشخاص مشمول بر اساس آن نظام نامه تصمیم گیری شود. آقایان دکتر پاسبان و ابراهیم ثابت قدم انتخاب شدند که تا تاریخ اول شهریور (١٣٨٩) نظام نامه را تهیه و ارائه نمایند.»

 

جلسه ٠٩/٠٦/٨٩ ، در مورد کارآموزانی که با روش سابق و بدون ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، به عنوان کارآموز پذیرفته شده بودند، تصویب شد: «به این قبیل افراد پروانه وکالت تا پایان انجام خدمت سربازی داده نشود اما در مورد پرونده های جریانی ایشان که شماره پرونده و شعبه مربوطه را به کانون اعلام نموده اند، حسب مورد و موارد خاص گواهی داده شود که بتوانند انجام وظیفه نمایند.»

 

جلسه ١٤/٠٤/٩٠ : «برای عدول از تصمیم قبلی (٠٩/٠٦/٨٩) مجدداً رأی گیری شد، تصویب نشد.»

 

جلسه ٢٨/٠٣/٩١ : «در مورد صدور پروانه قبل از ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت، آقایان دکتر شهبازی نیا و دکتر امینی مطالعاتی انجام دهند.»

 

جلسه ٠٣/١١/٩١ : «افرادی که در دوره دکتری مشغول تحصیل هستند و دوره کارآموزی خود را گذرانده اند به دلیل برخورداری از معافیت تحصیلی به آنان در طول مدتی که از این معافیت استفاده می کنند، پروانه وکالت اعطا شود با این قید که در ردیف توضیحات این موقت بودن ذکر شود.»

 

جلسه ٢٣/١٢/٩١ : «گزارش آقای صادقیان در مورد آئین نامه جدید مربوط به قانون نظام وظیفه (عدم اعطاء پروانه کارآموزی به اشخاصی که فاقد برگ خاتمه خدمت نظام وظیفه یا معافیت هستند) قرائت و مفاد آن مورد تأیید قرار گرفت.»

 

جلسه ١٨/٠٤/٩٢ : «کسانی که اختبار را گذرانده اند اما نظام وظیفه آنان مشخص نیست، پس از معلوم شدن وظیفه یعنی ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت پروانه وکالت اخذ کنند.»

 

در جلسه مورخ ٠١/٠٧/٩٣ ، در مورد یکی از کارآموزان که اختبار را گذرانده اما فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت بوده و در حال تحصیل در دوره دکتری است، مقرر شده : «پروانه وکالت پایه یک صادر و تسلیم شود.»

 

جلسه ١٧/٠٦/٩٢ : «تقاضای یکی از اشخاصی که دوره خود را در بنیاد نخبگان نیروهای مسلح سپری می کند برای معافیت از داشتن کارت پایان خدمت مطرح و با توجه به اینکه معافیتی وجود ندارد و باید خدمت را در آن ارگان بگذراند، مخالفت شد.»

 

جلسه ٢٨/٠٨/٩٢ در پی طرح تقاضای مشابه، مقرر شد : «آقای دکتر صفار گزارشی تهیه و به هیأت مدیره ارائه دهد.» گزارش مذکور در تاریخ ٠٦/١١/٩٢ مطرح شده و بنا به اعلام، به علت خودداری ارگان مربوطه از ارائه هرگونه قانون یا آئین نامه یا بخشنامه داخلی و ادعای محرمانه بودن، بررسی هیأت مدیره نتیجه ای در بر نداشته است.

 

جلسه ٢٧/٠٧/٩٣ : «در پرونده آقای منشادی، چون معافیت تحصیلی منتفی شده، تسلیم پروانه وکالت منوط به ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم شد.»

 

جلسه ٢٥/٠٨/٩٣ : «برای نخبگانی که نظام وظیفه با صدور گواهی اعلام کرده که صدور پروانه کارآموزی و وکالت از جهت مقررات نظام وظیفه بلا ایراد است به شرط احراز سایر شرایط قانونی پروانه کارآموزی یا وکالت صادر و تمدید می شود.»

 

جلسه ١١/٠٩/٩٣ : «اجازه شرکت در آزمون ورودی به افرادی که کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ندارند، تصویب نشد.»

 

جلسه ٠٤/٠٣/٩٥ : «با تمدید اعتبار پروانه پایه یک آقای یونس فتحی به دلیل نداشتن کارت پایان خدمت و معافیت دائم مخالفت شد.»

 

جلسه ١٢/٠٥/٩٥ : «ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، به هنگام ثبت نام پس از قبولی در آزمون ضروری است.»

 

جلسه ٠٢/٠٦/٩٥ : «اجرای مصوبه ١٢/٠٥/٩٥ در مورد موعد ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم به سالهای بعد موکول شد. در سال ٩٥ مثل سالهای قبل انجام شود.»

 

٤-     مهلت تکمیل پرونده

 

جلسه ٠٩/٠٧/٩١ : «کسانی که از تاریخ انقضای آخرین مهلت ثبت نام مقرر در روزنامه جهت مراجعه به کانون، درخواست می کنند که زمان ثبت نام آنها به تعویق بیفتد، نایب رئیس کمیته یک اختیار دارد شش ماه به آنها مهلت دهد. کسانی که پروانه کارآموزی دریافت کرده اند، به کمیسیون کارآموزی مراجعه کنند.»

 

جلسه ٠٣/٠٥/٩٥ : «به قبول شده های غایب آزمون ٩٤، مدت یک ماه مهلت داده می شود که برای تکمیل پرونده و انجام اقدامات قانونی مراجعه کنند. مراتب به نحو مقتضی باید به ایشان ابلاغ شود.»

 

٥-     قضات – بند د

 

جلسه ٠١/٠٤/٨٩ : «با درخواست متقاضیان پروانه که با حالت اشتغال، کار نمی کنند و حقوق می گیرند، موافقت نشود و پروانه برای آنها صادر نگردد.»

 

جلسه ١٩/٠٥/٨٩ : «دفتر صدور پس از صدور پروانه مراتب محدودیت زمانی وکیل مورد نظر در اشتغال به کار در محل اشتغال قضایی را به ریاست دادگستری آخرین حوزه قضایی که در آنجا اشتغال داشته منعکس کند و بعلاوه مراتب در پروانه صادره نیز درج شود.»

 

جلسه ٢١/٠٩/٨٩ : «اسامی قضاتی که به حکم دادگاه انتظامی قضات پروانه می گیرند به کمیسیون نظارت و بازرسی برای پیگیری محل اشتغال ایشان اعلام و همچنین طی نامه ای اسامی ایشان به رئیس دادگستری استان و شهرستان های محل اشتغال داده شود. کمیسیون نظارت و بازرسی مکلف به اجرای این مصوبه است.»

 

جلسه ٢٣/٠١/٩٢ : «درباره متقاضیان پروانه (قضات و مشمولان بند د) آگهی شود و بدون آن پرونده ها در هیأت مدیره مطرح نشود.»

 

جلسه ١٥/٠٥/٩٢ : «با توجه به تعداد کارآموزان و مصوبه کمیسیون سه نفره درصدی برای پذیرش متقاضیان (با سابقه قضایی و بند د) هر سال تعیین گردد. بدین منظور آقایان ثابت قدم، دکتر امینی، دکتر شهبازی نیا و دکتر پاسبان تعیین شدند تا پیشنهاد خود را ظرف دو هفته به هیأت مدیره تقدیم نمایند.»

 

جلسه ٠٨/٠٧/٩٣: «از متقاضیان مشمول ماده ٨ ، سالی دو بار در تاریخ های ٠١/٠٣ تا ١٥/٠٣/ و ٠١/٠٩ تا ١٥/٠٩ ثبت نام و تقاضا پذیرفته شود.»

 

جلسه ٢٥/٠٦/٩٣ : «برای قضات و کارمندان مشمول ماده ٨ نصاب ظرفیت تعیین شود و بر اساس نصاب، محل اشتغال تعیین شود. مسئول تعیین پیشنهاد نصاب و ظرفیت شهرها، کمیسیون صدور است که ظرف یک ماه به هیأت مدیره ارائه دهد.»

 

جلسه ٢٣/١٠/٩٣ : «برای بررسی تعیین محل اشتغال قضات بازنشسته که در مراجع کشوری خدمت کرده اند، آقایان دکتر مالکی و دکتر کامیار انتخاب شدند که پیشنهاد خود را به هیأت مدیره ارائه دهند.»

 

جلسه ١٩/١١/٩٣ : «عدول از مصوبه مربوط به ثبت نام متقاضیان ماده (٨ )، هر شش ماه یکبار، تصویب نشد. ثبت نام هر چهار ماه یکبار تصویب نشد. ثبت نام هر سه ماه یکبار تصویب شد.»

 

جلسه ٠٣/١٢/٩٣ : «در مورد تعیین محل اشتغال متقاضیان صدور پروانه (ماده ٨ لایحه قانونی استقلال ...) موضوع در کمیته صدور با همکاری آقایان دکتر شهبازی نیا و دیوسالار بررسی و ظرف یک ماه به هیأت مدیره ارائه شود.»

 

جلسه ٠٥/٠٣/٩٤ : «از تاریخ تصویب پروانه و تعیین محل اشتغال و قبل از صدور پروانه، اعتراض قاضی سابق به محل اشتغال ظرف یک ماه در جلسه هیأت مدیره قابل طرح مجدد است. مشروط به اینکه شرایط زیر را مجتمعاً داشته باشد: ١- سه عضو هیأت مدیره واجد شرط بودن و حسن رفتار وی را تأیید و درخواست کنند. ٢- در پاسخ ارزشیابی قضات صراحتاً بر «حسن رفتار» یا سابقه «خوب» و «عالی» تصریح شود نه اینکه از عباراتی امثال «تقریباً خوب» و امثال آن استفاده شود. ٣- فاقد هرگونه سابقه محکومیت انتظامی باشد.»

 

جلسه ١٧/٠٣/٩٤ : «در مورد اعتبار پروانه ای که در زمان بررسی تقاضا در احراز شرایط صدور اشتباه شده، با عدول از تصمیم قبلی، نسبت به این پروانه ها در هیأت مدیره اتخاذ تصمیم می شود.»

 

جلسه ٠٥/٠٨/٩٤ : «در مورد مشمولان بند (د) ماده (٨ ) استعلام شود که متضمن ١- سوابق اداری و انتظامی ٢-سابقه کیفری و حسن انجام کار باشد و در مدت ٢ ماه پاسخ ارائه شود.»

 

جلسه ٠٦/١٠/٩٤ : «در مورد مشمولین بند (د) ماده (٨ ) در مورد اتهامات کیفری و تخلفات اداری پرسش شده و از وزارت اطلاعات نیز استعلام شود.»

 

جلسه ١٢/٠٨/٩٤ : «پیشنهاد کمیسیون نظارت و بازرسی در مورد توزیع جغرافیایی وکلا مطرح و مقرر شد آقای سمامی ظرف یک هفته پس از دریافت گزارش اقدامات سابق کمیسیون طرح و برنامه مطالعه و راه حل ارائه کند.»

 

٦-     سهمیه ایثارگران

 

جلسه ٠٤/١١/٩٤ : «عدم محاسبه سهمیه ایثارگران در ظرفیت کارآموزان و پذیرش مازاد بر ١٠٠٠ نفر، تصویب نشد.»

 

 

 

 

 

صندوق حمایت - بازنشستگی وکلا

 

جلسه مورخ ٠٩/٠٤/٩٣ : «تمامی اشخاصی که بدون موافقت کانون و مستقیماً از صندوق حمایت تقاضای بازنشستگی کرده اند چنانچه تا پایان تیر ماه ٩٣ اعلام بلااثر بودن تقاضا را تقدیم کانون بنمایند، رئیس کانون مراتب را به صندوق اعلام و کلیه آثار بازنشستگی زایل و موضوع کان لم یکن تلقی می شود.»

 

جلسه ٢٣/٠٦/٩٣ : «برای کسانی که تقاضای بازنشستگی در اسفند ٩٢ کرده اند، نامه ای ارسال شود تا در مورد بقا یا انصراف از تقاضا ظرف مدت معینی اعلام تصمیم نمایند.»

 

جلسه ٢٢/٠٧/٩٣ : «حق نظارت رئیس کانون مرکز به عنوان رئیس مجمع منطبق با قانون اعلام شد.»

 

جلسه ١٦/٠٩/٩٣ : «ارائه پیشنهاد برای اصلاح آئین نامه در خصوص نحوه وصول ٤ درصد حق بیمه بازنشستگی از وکلا و کیفیت تأمین آن به مجمع عمومی صندوق تصویب شد.»

 

جلسه ٠٩/١٠/٩٣ : «پس از این هنگام تودیع پروانه باید وکیل متقاضی از صندوق حمایت وکلا مفاصاحساب اخذ کند.»

 

جلسه ٢٨/١١/٩٣ :«برای امکان پیگیری پرونده های قبلی توسط وکلایی که بازنشسته می شوند، مقرر شد ایراد به انفورماتیک قوه قضائیه گوشزد شود تا در اجرای ماده ١٤ قانون صندوق حمایت و تبصره آن، برنامه نرم افزاری خودشان را اصلاح کنند.»

 

جلسه ٢٤/٠٦/٩٤ : «مبلغ یک میلیارد تومان از بدهی به صندوق حمایت پرداخت شود.»

 

 

 

 

 

قوه قضائیه - مجلس - دولت

 

جلسه ١٢/١١/٨٩ : «تفاهم نامه بین کانون و کمیته امداد بعد از امضای رئیس کانون برای پیگیری و اجرا به اداره معاضدت ارجاع شود.»

 

جلسه ٠٢/٠٣/٨٩ : «نامه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری قرائت شد و مقرر گردید موضوع به مرکز داوری کانون، آقای قوامی ارجاع شود که ایشان بررسی و وکلای فعال در این خصوص را معرفی نماید.»

 

جلسه ١٨/٠٩/٩٣ : «برای تهیه طرح مبارزه با فساد جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی، آقایان علیزاده طباطبایی، سردارزاده و حامدتوسلی انتخاب شدند تا ظرف دو هفته پیشنهاد مشخص تری به هیأت مدیره ارائه دهند.»

 

جلسه ١٩/٠٣/٩٤ : «تفاهم نامه با معاونت امور زنان ریاست جمهوری در مورد همکاری در حوزه معاضدت قضایی تصویب شد.»

 

جلسه ٣١/٠٣/٩٤ : «آقایان حسن محسنی، علی صابری، داریوش اشرافی، نوین و ستار زرکلام به عنوان نمایندگان کانون در کمیسیون مشترک با سازمان محیط زیست معرفی شدند.»

 

جلسه ٠٢/٠٤/٩٤ : «تنظیم و ارسال نامه به مسئولان رده اول کشور متضمن ایرادات وارده به تبصره ماده ٤٨ ق.آ.د.ک

 

صدور اطلاعیه در مورد معضلات و مشکلات اجرایی قانون

 

ملاقات با مسئولان اجرایی، قضایی و تقنینی برای شفاف سازی ایرادات قانون.»

 

«نامه پیشنهاد حذف تبصره ماده ٤٨ تنظیم و برای ریاست قوه قضائیه ارسال شود.»

 

جلسه ١٠/٠٦/٩٤ : «هیأت پارلمانی متشکل از آقایان مرادی، اسلامی پناه، سلیمانی، یوسفیان و غفاری به سرپرستی آقای جندقی تعیین شدند.»

 

جلسه ٢٤/٠٨/٩٤ : «آقایان اسلامی پناه، خالقیان و سردارزاده به عنوان کارشناس به کمیسیون اصل ٩٠ مجلس معرفی شوند.»

 

جلسه ٢٧/١٠/٩٤ : «متن توجیهی برای حذف تبصره ماده ٤٨ ق.آ.د.ک به تصویب رسید و مقرر شد به کمیسیون قضایی مجلس اعلام شود که هنگام بحث در خصوص ماده ٤٨ و حذف تبصره آن، کانون آماده حضور و ارائه نظرات جایگزین است.»

 

جلسه ١١/١١/٩٤ : «متن توافق نامه پیشنهادی با کمیته امداد تصویب شد.»

 

 

 

 

 

کارآموزی - اختبار

 

١-     شرح وظایف کارآموزی و کمیسیون

 

جلسه ٣٠/٠٦/٨٩ : «آئین نامه کمیسیون کارآموزی تهیه و به تصویب هیأت مدیره برسد. تهیه آئین نامه به عهده آقایان دکتر جلیل زاده خویی و دکتر مالکی گذاشته شد.»

 

جلسه ٢٠/٠٧/٨٩ : «در مورد یکی از اعضای کمیسیون کارآموزی که در مؤسسه ای آموزشی تدریس می کرد، تصویب شد : «موضوع خلاف شأن عضویت کمیسیون کارآموزی است و اعضای کمیسیون کارآموزی نمی توانند با مؤسسات آموزشی همکاری کنند.»

 

جلسه ٢٥/٠٧/٨٩ : «اعضای کمیسیون کارآموزی نمی توانند در مؤسسات آموزش عالی برای شرکت در آزمون کانون همکاری کنند.»

 

جلسه ١٣/١٢/٨٩ : «در مورد کارآموزانی که به جای خود شخص دیگری را به جلسه سخنرانی فرستادند مدت کارآموزیشان برای سه ماه دیگر تمدید شود.»

 

جلسه ١٧/٠٣/٩٠ : «مقرر شد شرح وظایف کارآموزی مصوب همایش اتحادیه در سال ١٣٩٠، در جلسه بعدی بررسی شود.»

 

جلسه ٠٨/٠٥/٩١ ، در مورد شرح وظایف کارآموزی مقرر شد :  «آقای منوچهری تاریخچه موضوع را بررسی کند و در هیأت مدیره مطرح شود.»

 

جلسه ٢١/٠٢/٩٣ : «هیأت بررسی مشکلات کارآموزان، مسایل اعلامی از سوی کارآموزان را هر ماه یکبار در کمیسیون کارآموزی مطرح و بررسی نمایند.»

 

جلسه ١١/٠٣/٩٣ : «روش های حل مسائل و مشکلات سرپرستی و کارآموزان در کمیته ای متشکل از نواب رئیس ادوار کانون در کمیته الف بررسی و نتایج به هیأت مدیره ارائه شود.»

 

جلسه ٠٩/٠٩/٩٣ : «پیشنهاد کانون کرمان دایر به کاهش دوره کارآموزی به ١٥ ماه با ١٠ رأی مخالف رد شد.»

 

جلسه ١٠/٠٣/٩٤ : «شرح وظایف کارآموزی تصویب و از تاریخ ٠١/٠٤/٩٤ لازم الاجرا شد.»

 

٢-     اعتراض به نمرات اختبار

 

جلسه ٢٧/٠٧/٨٩ : «هر گونه تغییر (افزایش یا کاهش) در نمره اختبار کارآموزان وکالت، منوط به ذکر دلیل تغییر نمره به صورت مستدل می باشد. در غیر این صورت تغییر نمره اعتباری نخواهد داشت.»

 

جلسه ٢٥/٠٨/٨٩ : «در مورد معترضین به نمره اختبار چنانچه استاد مربوطه بررسی و تغییر در نمره کارآموز داد، باز هم باید موضوع در هیأت سه نفری که هیأت مدیره تعیین خواهد نمود بررسی و تصویب شود.»

 

جلسه ١٩/١١/٨٩ : «از این پس اگر کارآموزی به نتیجه امتحان خود معترض بود باید به اعتراض در کمیسیونی مرکب از استاد مربوطه و دو نفر از اعضای هیأت مدیره، متخصص در رشته مربوطه رسیدگی شود.»

 

جلسه ١٨/٠٢/٩٠ : «پس از رسیدگی استاد به اعتراض کارآموز، مراتب به هیأت مدیره با ذکر دلیل گزارش شود و با تصویب هیأت مدیره، نظر نهایی اعلام شود.»

 

جلسه ٢١/٠٢/٩٣ : «اعتراضات ابتدا توسط جناب آقای مصباح نایب رئیس محترم بررسی شود و به کمیسیون کارآموزی ارجاع شود تا کمیته هرگونه تغییر در نمره را تأیید کند. اعتراض به اختبار شفاهی هم در موارد فاحش قابل بررسی به همین ترتیب خواهد بود.»

 

جلسه ١٠/٣/٩٤ : «ماده ٢٠ شرح وظایف کارآموزی: کارآموز معترض می تواند از تاریخ اعلام، حداکثر ظرف ده روز اعتراض خود را فقط نسبت به اختبار کتبی با ذکر دلیل به کمیسیون اعلام کند. اعتراض ظرف ده روز، تحت نظر کمیسیون و توسط همه اساتید اختبار درس مورد اعتراض، رسیدگی می شود و نظر ایشان قطعی است. تغییر نمره منوط به ارائه دلایل موجهه و تأیید اکثریت اساتید همان درس و کمیسیون مربوط خواهد بود»

 

٣-     اختبار

 

جلسه ٢٢/٠٤/٨٩ : «اعضای کمیسیون کارآموزی، کمیسیون اختبار را انتخاب و به هیأت مدیره اعلام کنند. هیأت مدیره بررسی و اظهارنظر، در صورت تأیید یا رد بعضی از اعضای پیشنهادی با تعیین جایگزین، اتخاذ تصمیم کند. مشروط بر اینکه اعضای جایگزین از اعضای هیأت مدیره نباشد.»

 

ذیل مصوبه مذکور توضیحاً اضافه شده: «دلیل شرط عدم جایگزینی اعضای هیأت مدیره، مصوبه قبلی هیأت مدیره است که اعضای هیأت مدیره نمی توانند عضو اختبار باشند.»

 

جلسه ٠٨/٠٥/٩١ : «در مورد لغو مصوبه قبلی هیأت مدیره در خصوص عدم انجام اختبار توسط اعضای هیأت مدیره رأی گیری شد و تصویب نشد.»

 

جلسه ١٥/١٢/٩١ : «کارگروهی متشکل از آقایان دکتر شهلا، دکتر کریمی، دکتر آقایی و جنتی و پس از تحلیل و بررسی، اختبارکنندگان آزمون کتبی، سؤالات خود را تصحیح نمایند و آزمون شفاهی در یک جلسه برگزار شود و این کارگروه، نحوه اجراو آئین کار آن را تحلیل و پیش بینی و سپس به هیأت مدیره جهت تصویب پیشنهاد دهند.»

 

جلسه ٠٢/٠٤/٩٣ : «امر اختبار از کمیسیون کارآموزی منفک و توسط کمیته ای به نان کمیته اختبار مدیریت شود.»

 

جلسه ٢٧/٠٧/٩٣ : «رسیدگی به اعتراض کارآموزان انجام شود ولی نتیجه اعتراض برای اعمال امتیاز ٢ درصد مؤثر نباشد.»

 

جلسه ٣٠/٠١/٩٤ : «با هدف مساعدت به مردودین اختبار، برای آخرین بار طبق شرایط مصرح، کلاس آموزشی در کلیه دروس اختبار برگزار و سپس در امتحان اختبار شرکت کنند.»

 

جلسه ٢٩/٠٢/٩٤ : «اختبار جداگانه برای مشمولان بند (د) ماده (٨ ) با یازده رأی مخالف تصویب نشد.»

 

جلسه ١٠/٠٣/٩٤ : «بندهای (هـ) و (و) ماده ٢٢ شرح وظایف کارآموزی : عدم شرکت در دو اختبار و مردود شدن در اختبار موجب تجدید دوره کارآموزی به مدت یک سال می شود.»

 

جلسه ١٠/٠٣/٩٤ : «بند ٢-٢٣ شرح وظایف کارآموزی: مدت تجدید دوره کارآموزانی که طبق قانون نصف مدت مقرر کارآموزی می کنند، نه ماه است.»

 

جلسه ١٠/٠٣/٩٤ : «تبصره ماده ٢٠ شرح وظایف کارآموزی: کانون می تواند حسب مقتضیات خود صرفاً به ده نفر اول اختبار هر دوره، اجازه تغییر محل اشتغال را بدهد. هر نوع تغییر در نمره به واسطه تجدیدنظر، تأثیری در استفاده از امتیاز مقرر در این تبصره نخواهد داشت.»

 

جلسه ٠٧/٠٢/٩٥ : «تا رسیدگی به اعتراض کارآموزان معترض به نتیجه اختبار کتبی و ابلاغ نتیجه رسیدگی به اعتراض،  وقفه در انجام کارآموزی بلااشکال است.»

 

جلسه ١٣/٠٤/٩٥ : «افرادی که در اختبار دوم سال ٩٤ مردود شده اند و معدل کل آنها ٩٩/٨ و بالاتر است، در صورت شرکت در کلاس های آموزشی که کمیسیون کارآموزی برگزار می کند، با تأیید کمیسیون، بدون کارآموزی در اولین اختبار شرکت نمایند. این مصوبه صرفاً شامل کارآموزان کانون مرکز و فقط برای مردودین اختبار دوم سال ٩٤ است.»

 

جلسه ١٦/٠٦/٩٥ : «از تصمیم مورخ ٢٢/٠٤/٨٩ هیأت مدیره دوره ٢٦ دائر به عدم انتخاب اعضای اختبار از بین اعضای هیأت مدیره با هفت رأی عدول شد.»

 

٤-     محل کارآموزی

 

جلسه ١٢/١١/٨٩ : در مورد محل کارآموزی افرادی که به دلایلی در غیر از محل مقرر، کارآموزی می کنند و تجدید دوره می شوند، تصویب شده :«این اشخاص باید در محل قبول شده آزمون (غیر از تهران) کارآموزی را ادامه دهند. این مسئله و تصمیم در موارد مشابه هم قابل تسری است.»

 

جلسه ٢٤/٠٥/٩١ : «کسانی که بالای چهل سال دارند و به استناد گواهی اشتغال به تحصیل تمایل به کارآموزی در تهران دارند. به دلیل مغایرت با قانون در خارج از استان تهران کارآموزی کنند.»

 

جلسه ٣١/٠٦/٩٤ : «در مورد انتقال کارآموزان به دلیل اشتغال به تحصیل رأی گیری شد:

 

١-     برای کارشناسی ارشد این امکان منتفی شود؟ با هشت رأی موافق و یک رأی مخالف، تصویب شد.

 

٢-     فقط برای کسانی که بدون آزمون وارده شده اند منتفی شود نه برای همه؟ با یک رأی موافق و هشت رأی مخالف، تصویب نشد.

 

٣-     در مورد کسانی  که بدون آزمون در دکتری مشغول می شوند، انتقال منتفی ولی برای پذیرفته شدگان از طریق آزمون پذیرفته شود؟ با شش رأی موافق و ٣ رأی مخالف تصویب شد.

 

٤-     تقاضای انتقال از تهران به سایر شهرها به دلیل اشتغال به تحصیل به روال سابق ادامه داشته باشد؟ تصویب شد.»

 

جلسه ٢٨/٠٧/٩٤ : «در مورد لغو مصوبه نقل و انتقال وکلا و کارآموزان به دلیل اشتغال به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، چند ابهام وجود دارد که باید برطرف شود:

 

سؤال اول- آیا راجع به قبول شدگان آزمون سال ٩٤ اجرا خواهد شد؟ تصویب شد که مصوبه اجرا شود.

 

سؤال دوم-  آیا راجع به قبول شدگان آزمون ٩٢ که قبلاً منتقل شده اند، اجرا شود؟ تصویب شد تا آخر سال ٩٤ تقاضاهای انتقال پذیرفته شود.

 

سؤال سوم- راجع به کسانی که در آزمون ٩٣ قبول شده اند و درخواست انتقال را تا ٠٥/٠٧/٩٤ داده اند آیا این مصوبه اجرا شود؟ تصویب شد این مصوبه در حق این افراد اجرا نشود.

 

سؤال چهارم- برای متقاضیانی که پس از ٠٥/٠٧/٩٤ تقاضا داده اند اجرا شود؟ پیشنهاد اجرای مصوبه نسبت به این افراد رأی نیاورد و رد شد.» (احتمالاً متن مصوبه اشتباه انشا شده)

 

جلسه ٢٥/٠٣/٩٥ : «کارآموزانی که برای استفاده از امتیاز کارآموزی در محل تحصیل کارشناسی ارشد، قبل از ٠٥/٠٧/٩٤ تقاضای خود را تقدیم کرده و از امتیاز مذکور استفاده کرده اند، مشروط به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل و حداکثر تا مدت ٣ ساله از آن امتیاز استفاده کنند. (٧ رأی)»

 

جلسه ٠٢/٠٦/٩٥ : «بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای کارآموزان برای انتقال دوره کارآموزی به سایر کانون ها به رئیس کمیته الف تفویض شد.»

 

٥-     شرایط وکلای سرپرست

 

جلسه ١٨/٠٨/٩١ : «وکلای سرپرست در تهران حداقل هفت سال، در مراکز استان ها حداقل پنج سال و در سایر شهرها حداقل چهار سال باید سابقه وکالت داشته باشند. درباره کسانی که بیش از ٥ سال سابقه قضاوت دارند از زمان های مذکور دو سال کم می شود. حداکثر کارآموزانی که یک وکیل می تواند سرپرستی آنان را به عهده بگیرد ده نفر است.»

 

جلسه ٢٠/٠٢/٩٤ : «اختیار تعیین وکیل سرپرست کارآموزان خانم که محل اشتغال انها یکی از شهرهای استان تهران است، در شهر دیگری جز محل اشتغال آنها که در اختیار کمیسیون نقل و انتقال بود، به رئیس کانون یا نایب رئیس مربوط تفویض می شود.»

 

جلسه ١٠/٠٣/٩٤ : «ماده ٣١ شرح وظایف کارآموزی: هر وکیل دادگستری حائز شرایط سرپرستی، می تواند همزمان سرپرستی پنج کارآموز را به عهده داشته باشد مگر در موارد خاص به تشخیص رئیس کمیته اول. در حوزه هایی که به تعداد کافی وکیل سرپرست ندارد، تعیین تعداد کارآموز به عهده رئیس کمیته اول است. وکلا مکلفند سرپرستی کارآموزان تعرفه شده از سوی کانون را قبول نمایند مگر اینکه عذر موجه داشته باشند. تشخیص موجه بودن به عهده رئیس کمیته اول است.»

 

٦-     اعتراض به تصمیمات کمیسیون کارآموزی

 

جلسه ٢٤/٠٤/٩٣ : «اعتراضات کارآموزان به تصمیمات کارآموزی در هیأت شش نفری (متشکل از دو نماینده از هر کمیسیون) رسیدگی می شود. هیأت موظف است یک هفته از تاریخ تقدیم اعتراض به موضوع رسیدگی کند، چنانچه در مهلت مقرر رسیدگی ننمود و کارآموز به تصمیم کمیته معترض بود موضوع جهت اتخاذ تصمیم نهایی به هیأت مدیره ارسال تا در وقت فوق العاده رسیدگی نماید.»

 

جلسه ٠٤/٠٨/٩٣ : «کلیه تصمیمات کمیسیون کارآموزی در مورد انجام تکالیف و رسیدگی مربوط به شرح وظایف کارآموزان وکالت که قابل اعتراض در هیأت مدیره است بدواً به کمیته الف ارسال و ظرف ده روز آن کمیته نظر خود را به هیأت مدیره منعکس تا اظهار نظر نهایی انجام شود و هیأت تجدیدنظر موجود منحل اعلام می شود.»

 

جلسه ١٠/٠٣/٩٤ : «تبصره بند ١-٢٤ شرح وظایف کارآموزی: تصمیمات کمیسیون در مورد تمدید بیش از سه ماه یا تجدید دوره، ظرف ده روز قابل اعتراض در کمیته اول است. کمیته اول با حضور نماینده کمیسیون، ظرف پانزده روز نظر قطعی خود را اعلام می نماید. اعتراض، مانع اجرای تصمیم کمیسیون نیست.»

 

٧-     راه های اطلاع رسانی به کارآموزان

 

جلسه ٢٤/٠٤/٩٣ : «کارآموزان در زمان تکمیل مدارک برای صدور پروانه کارآموزی یک آدرس الکترونیکی نیز معرفی نمایند. اطلاع رسانی به کارآموزان در موارد فوری و ضروری از طریق ارسال ایمیل و درج در سایت کانون انجام خواهد شد و در مواردی که باید موضوع قانوناً ابلاغ شود به همان شیوه قانونی اقدام شود. در اجرای این تصمیم از همکاری کمیسیون انفورماتیک استفاده شود.»

 

٨-     نصاب دعاوی مالی

 

جلسه ٠٣/٠٦/٩٢ : «کارآموزان وکالت می توانند همراه با وکیل سرپرست مجتمعاً دعاوی مالی را بدون هیچ محدودیتی بپذیرند. مشروط به اینکه دادخواست، لوایح و هر نوع اقدام دیگر به تأیید و امضای وکیل سرپرست برسد و وکیل سرپرست مکلف و موظف به نظارت است.»

 

جلسه ١٧/٠٩/٩٢ : پیشنهاد کمیسیون کارآموزی مطرح و تصویب شد : «١- مصوبه ٠٣/٠٦/٩٢ به قوت خود باقی خواهد ماند. فقط ناظر به دعاوی بیش از پنج میلیارد ريال خواهد بود. ٢- حد نصاب پیشنهادی کمیسیون تا مبلغ دو میلیارد ريال تعیین و تصویب شد. ٣- مقرر گردید در دعاوی مالی بیش از مبلغ دو میلیارد ريال تا سقف پنج میلیارد ريال کارآموزان وکالت می توانند مجتمعاً و منفرد فقط با وکیل سرپرست خود قبول وکالت نمایند. همه موارد یاد شده، لازم است که با نظارت دقیق وکیل سرپرست انجام گیرد.»

 

جلسه ١٠/٠٣/٩٤ : «ماده ٣٥ شرح وظایف کارآموزی: کارآموز منفرداً یا متفقاً به همراه وکیل سرپرست خود یا وکلای دیگر حق وکالت در پرونده های زیر را ندارد:

 

١-١-٣٥-کلیه پرونده هایی که آرای صادره در آنها قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور و یا قابل فرجام است.

 

٢-١-٣٥-کلیه پرونده هایی که خواسته آنها بیش از مبلغ پانصد میلیون ريال تقویم شده باشد. در صورتی که کارآموز مشترکاً با وکیل سرپرست قبول وکالت کند، مبلغ مذکور تا دو میلیارد ريال  مجاز خواهد بود.

 

٢-٣٥-در کلیه پرونده های مذکور کارآموز از ابتدای رسیدگی حق وکالت ندارد. پرونده های موضوع بند (١) قسمت (الف) ماده (٣٦٧) قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تا شروع مهلت فرجام خواهی از شمول این بند مستثنی است.»

 

٩-     اعضای هیأت علمی (دوره کارآموزی)

 

با توجه به اینکه در تبصره ٣ ماده ٢ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف می شود، در مورد اعضای هیأت علمی از وزارت علوم استعلام شده و در جلسه مورخ ٠٥/١٠/٨٩ ، پاسخ استعلام قرائت شد که به موجب آن، عضو هیأت علمی به شخصی اطلاق می شود که : صلاحیت علمی و عملی وی به تأیید وزارت علوم رسیده باشد. ابلاغیه استخدام رسمی آزمایشی از طرف وزارت علوم صادر شده باشد. اولین حکم به تأیید مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه وزارت متبوع یا هیأت ممیزه منصوب آن رسیده باشد. بر پایه پاسخ وزارت علوم، در جلسه مورخ ١٤/١٠/٨٩ تصویب شد: «در صورت عضویت رسمی و اشتغال به تدریس در دانشکده های حقوق تبصره ٣ ماده ٢ قانون کیفیت ... مدت کارآموزی این اشخاص نصف مدت کارآموزی بقیه خواهد بود.»

 

 

 

 

 

لایحه جامع - آئین نامه تعرفه حق الوکاله

 

جلسه ٠٧/١٠/٩٣ : «ضمن تأیید اقدامات نمایندگان کانون در مرکز پژوهشهای مجلس، تلاش شود حتی الامکان هیأت نظارت ماده ٣٣ و ٣٤ لایحه جامع وکالت حذف و در مورد محول شدن احراز صلاحیت ها به دادگاه انتظامی قضات، رسیدگی این دادگاه کاملاً ترافعی و با حفظ حق دفاع کاندیداهای هیأت مدیره باشد.»

 

جلسه ٢٦/١١/٩٣ : «تشکیل کارگروه لایحه وکالت (پیشنهادی اتحادیه) تصویب نشد.»

 

جلسه ١٥/١٠/٩٤ : «نظر کانون در مورد لایحه جامع به شرح زیر اعلام شود : اگر ضروری باشد دادگاه انتظامی قضات به همین شکل باشد یا دادگاه عالی وکالت تشکیل شود.»

 

جلسه ١٩/١٢/٩٣ : «کمیته ای از آقایان سردارزاده، دکتر مالکی، ثابت قدم، محمد اسلامی و سمامی برای تهیه تعرفه حق الوکاله تشکیل شد.»

 

جلسه ٠٦/١١/٩٤ : «یک نسخه از آئین نامه پیشنهادی تعرفه حق الوکاله در سایت کانون منتشر و یک نسخه مستقلاً برای تمام کانون ها ارسال شود و سپس با وصول نظرات آئین نامه بررسی شود.»

 

 

 

 

 

مرکز علمی کاربردی

 

جلسه ٠٩/٠٨/٩١ : «اعضای هیأت امنای مرکز علمی-کاربردی همان هیأت مدیره کانون باشد. ترتیب آرا به ترتیب رأی گیری عادی در هیأت مدیره خواهد بود. رئیس هیأت مدیره رئیس هیأت امنا خواهد بود.»

 

جلسه دیگری که تاریخ آن نامعلوم و احتمالاً نیمه دوم سال ٩٢ است: «هیأت امنای دانشگاه و رئیس و نایب رئیس دانشگاه علمی-کاربردی، از بین اعضای هیأت مدیره و بنا به پیشنهاد اعضای هیأت مدیره در خارج از آن انتخاب شوند.»

 

در اجرای مصوبه دوم، آقایان دکتر شهلا، دکتر شهبازی نیا، ثابت قدم، دکتر پاسبان، دکتر آقایی، دکتر ارفع نیا از اعضای هیأت مدیره، آقایان جندقی، دکتر مالکی، دکتر حسین آبادی از خارج هیأت مدیره پیشنهاد و پس از رأی گیری آقایان دکتر شهبازی نیا، دکتر مالکی، دکتر پاسبان، دکتر شهلا، دکتر ارفع نیا به عنوان عضو هیأت امنا، دکتر حسین آبادی به عنوان رئیس و دکتر آقایی به عنوان معاون انتخاب شدند.

 

جلسه ٢٥/٠٦/٩٣ : «نام گذاری مرکز علمی-کاربردی کانون به نام دکتر کاتوزیان به تصویب رسید.»

 

 

 

 

 

مؤسسات حقوقی

 

جلسه ٢٣/٠٩/٩٣ : «یک دادیار انتظامی و یک بازرس در ثبت شرکتها در خصوص ثبت موسسات حقوقی و برخی اقدامات وکلا، مستقر و نسبت به برطرف شدن برخی تخلفات وکلا اقدام مؤثر شود.»

 

جلسه ١٠/٠٣/٩٤ : «همکاری وکلای دادگستری و کارآموزان با مؤسسات حقوقی که توسط افراد فاقد پروانه وکالت تأسیس شده اند یا بشوند، ممنوع و تخلف از این مصوبه قابل تعقیب توسط کانون وکلا خواهد بود.»

 

جلسه ١٩/٠٨/٩٤ : «درمورد مؤسسات حقوقی، اقدامات گذشته تعقیب، ملاقاتها پیگیری و مکاتبات تا حصول نتیجه ادامه یابد.»

 

جلسه ٠٤/٠٣/٩٥ : «آقایان دکتر مهدی حجتی- دکتر پاسبان- دکتر شهلا- حسینعلی صالحی و دکتر میرشهبیز شافع به عنوان کارگروه تدوین اساسنامه و آئین نامه ثبت مؤسسات حقوقی انتخاب شدند تا ظرف یک ماه نتیجه بررسی خود را به هیأت مدیره گزارش کنند.»

 

جلسه ١٦/٠٦/٩٥ : «کمیته ای از آقایان طالع، سردارزاده و دکتر پورنوری تشکیل شد تا نسبت به پیگیری و بررسی تشکیل اتحادیه موسسات حقوقی  اقدام نموده و گزارش آن را ارائه دهند. ضمناً مکاتباتی با رئیس قوه قضائیه و آقای اژه ای انجام شود.»

 

 

 

 

 

نقل و انتقال

 

١-     آئین نامه نقل و انتقال

 

جلسه ١٤/٠٦/٨٩ : «نقل و انتقال خانم های مجرد و یا متأهل که محل سکونت خانواده و یا همسرشان تهران است به تهران ممنوع است و فقط می توانند کارآموزی خود را در مرکز استانی که پذیرفته شده اند کارآموزی نمایند.»

 

جلسه ٠٦/٠٧/٨٩ : «برای نقل و انتقال طبق آئین نامه مصوب ٢٧/٠٤/٨٩ عمل شود و گرفتن وجه هم مانعی ندارد و در نهایت تصمیم کمیسیون نقل و انتقال پس از تصویب هیأت مدیره قابل اجرا است.»

 

جلسه ١٨/٠٨/٩١ : «درباره شرایط غیرعادی (استثنایی) در نقل و انتقال، رعایت گذشت مدت ٥ سال از صدور پروانه ضرورتی ندراد.»

 

جلسه ٢٦/١٠/٩١ : «هرگونه رسیدگی خارج از نوبت به اتفاق آراء اعضای کمیسیون نقل و انتقال انجام پذیرد و با ارائه عذر موجه باشد.»

 

جلسه ١٠/٠٩/٩٢ : «طرح مجدد موضوع جهت تغییر محل اشتغال امکان پذیر نبوده مگر با درخواست پنج نفر از اعضای هیأت مدیره.»

 

جلسه ١١/٠٣/٩٣ : «آئین نامه قبلی نقل و انتقال اجرا شود. ظرف یک ماه پیشنهادات اصلاحی ارائه شود و پس از جمع بندی در هیأت رئیسه به هیأت مدیره ارائه شود.»

 

جلسه ٠٢/٠٤/٩٣ ، در مورد کارآموزان مشمول بند د ماده ٨ : «پروانه برای محل اشتغال صادر شود و سپس بر اساس شرایط با انقضای شش ماه تقاضای انتقال به کمیسیون نقل و انتقال ارجاع شود.»

 

جلسه ٠٩/١٠/٩٣ : «تقاضای انتقال وکلایی که عضو هیأت مدیره یکی از کانون های وکلای ایران بوده باشند در کمیسیون، خارج از نوبت بررسی و رسیدگی شود.»

 

جلسه ٢٨/١٠/٩٣ : «ماده ١٢ آئین نامه نقل و انتقال به شرح زیر تصویب شد:

 

موافقت با انتقال دائم یا موقت محل اشتغال به وکالت یا کارآموزی وکلا و کارآموزان اعم از اینکه مرجع موافقت با انتقال نایب رئیس یا کمیسیون باشد جز در موراد پزشکی مذکور در آئین نامه، مشروط به این است که متقاضی در غیر  محل اشتغال تمرکز نداشته باشد.»

 

جلسه ٣١/٠٦/٩٤ : (به متن مصوبه در قسمت کارآموزی- اختبار، بند ٤- محل کارآموزی رجوع شود.)

 

جلسه ٠٣/٠٩/٩٤ : «در مورد انتقال به لحاظ تبعیت از همسر، بررسی بیشتری شود و در دستور عادی باشد تا اصلاح شود. اما اجرا از اول سال ٩٥ باشد.»

 

جلسه ٠٢/٠٦/٩٥ : «بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای کارآموزان برای انتقال دوره کارآموزی به سایر کانون ها به رئیس کمیته الف تفویض شد.»

 

٢-     انتقال محل کارآموزی و اشتغال دانشجویان- اعضای هیأت علمی دانشگاهها- اعضای هیأت مدیره کانونهای دیگر و زوجین وکیل

 

جلسه ٠٣/٠٣/٩٠ : «با درخواست انتقال دانشجویان دانشگاههای الکترونیکی که غیرحضوری درس می خوانند اعلام مخالفت شد. در مورد دانشگاههای دیگر از جمله غیرانتفاعی در صورت غیرحضوری بودن تحصیل، درخواست های انتقال رأِساً توسط نواب رئیس مردود شود.»

 

جلسه ٠٩/١٢/٩٠ : «دوره کارشناسی ارشد سه سال و دکتری چهار سال، حق استفاده از امتیاز انتقال محل کارآموزی تعیین شد.»

 

جلسه ١٠/٠٢/٩٢، در مورد انتقال اعضای هیأت مدیره کانونهای دیگر : «در خصوص اعضای هیأت مدیره کانونهای دیگر بدون انجام تشریفات و خارج از نوبت در هیأت مدیره مطرح شود و در هر مورد هیأت مدیره با بررسی جوانب امر تصمیم بگیرد.»

 

جلسه ٠٩/٠٤/٩٢ : «در مورد انتقال اعضای هیأت علمی دانشگاهها، رئیس کمیته یک هیأت مدیره اختیار خواهد داشت از این پس بدون طرح در هیأت مدیره نسبت به موافقت با انتقال اعضای پیمانی هیأت علمی دانشگاهها به مدت دو سال به شهر تهران اقدام نماید. تمدید این مدت منوط به ارائه قرارداد جدید در خصوص قرارداد پیمانی اساتید می باشد.»

 

جلسه ٢٨٠٨/٩٢ : «در تبصره ماده ٥، (آئین نامه نقل و انتقال)، انتقال به تبع همسر وکیل در صورتی قابل پذیرش است که همسرشان با درخواست انتقال به آن محل منتقل نگردیده باشد و یا سه سال از تاریخ انتقال و با رعایت نوبت گذشته باشد و یا آنکه ازدواج آنها موخر بر انتقال باشد.»

 

جلسه ١٧/٠٣/٩٤ : «فرزند وکیل متوفی اگر در زمان فوت پدر یا مادر وکیل لااقل دانشجوی حقوق باشد، حق استفاده از امتیاز انتقال به محل اشتغال پدر یا مادر متوفی را دارد.»

 

٣-     انتقال وکلای کرمان

 

جلسه ١٧/١٢/٨٩ (پس از تشکیل کانون کرمان): «در مورد پرونده های انتقال متقاضیان از کرمان به تهران مقرر شد کسانی که در کمیسیون نقل و انتقال پذیرفته شده اند اقدام و در مورد بقیه پرونده ها به کرمان ارسال شود.»

 

جلسه ٢٥/٠٢/٩٠ : «پرونده وکلایی که در کمیسیون نقل و انتقال مطرح نشده به کانون کرمان ارسال شود زیرا عضو کرمان شناخته می شوند.»

 

جلسه ٠١/٠٩/٩٠ : «در همین جلسه در بخش پرونده های انتقال نسبت به همه پرونده های موجود که به کانون کرمان ارسال نشده، اتخاذ تصمیم شود.»

 

جلسه ٠٩/١١/٩٠ : «آقایان جندقی، کاکاافشار و خانم کیهانی درخواست متقاضیان انتقال از کرمان به تهران را رسیدگی، اتخاذ تصمیم و به هیأت مدیره گزارش کنند.»

 

جلسه ١٨/١١/٩٠ : «هیأتی متشکل از آقایان دکتر مالکی، دکتر جلیل زاده خویی و یغمایی تعیین شدند تا پرونده متقاضیان انتقال از کرمان و انتقال به کرج را بررسی و اتخاذ تصمیم بنمایند.»

 

جلسه ٢٧/١٢/٩٠ : «درباره متقاضیان انتقال از کرمان به تهران (شهرهای اطراف تهران) هیأت متشکل از آقایان دکتر جلیل زاده، دکتر مالکی و یغمایی لیست را بررسی و نظر خود را برای انتقال به هیأت مدیره (اولین جلسه سال ٩١) ارائه نمایند.»

 

جلسه ٠٩/٠٢/٩١ : «در مورد وکلای کرج و کرمان، درباره فهرست قرار شد اسامی در هیأت مدیره مطرح شود تصویب برسد.»

 

در جلسات ٢٢/١٢/٨٩ – ٢٤/١٢/٨٩ – ١٦/٠١/٩٠ – ٢٣/٠١/٩٠ – ٠٣/٠٣/٩٠ – ٢٤/٠٣/٩٠- ١١/٠٥/٩٠- ٠٨/٠٦/٩٠- ١٢/٠٧/٩٠- ٢٦/٠٧/٩٠- ٠٣/٠٨/٩٠- ٢٢/٠٩/٩٠- ٠٩/١١/٩٠- ٠٢/١٢/٩٠-٠٩/١١/٩٠- ١٥/٠١/٩١- ٢٧/٠١/٩١- ٢١/٠٣/٩١- ١٣/٠٤/٩١- ٠١/٠٥/٩١ که همگی پس از تشکیل کانون وکلای کرمان بوده، با انتقال بیش از یکصد نفر از وکلای عضو کانون کرمان به کانون مرکز و سایر کانونها موافقت شده که طبق اعلام کانون کرمان، انتقال حدود هشتاد نفر از ایشان بدون موافقت کانون کرمان بوده و این امر منشأ ایجاد مشکل و مکاتبات متعددی بین دو کانون شده است.

 

جلسه ٠٢/٠٨/٩١ : «به آقای ثابت قدم مأموریت داده شد تا با کانون کرمان در حل وضعیت انتقالیها صحبت نماید و نتیجه را گزارش نماید.»

 

٤-     انتقال وکلای کرج

 

در مورد انتقال وکلای شهرهای مختلف به کرج و بالعکس، پس از تشکیل کانون البرز،کاری تقریباً مشابه وکلای کانون کرمان انجام شده و در جلسات ٢٧/٠٤/٩١ – ٠٣/٠٥/٩١ – ٢٦/٠٦/٩١ – ٠٩/٠٧/٩١- چند هیأت از اعضای هیأت مدیره مسئول مذاکره با کانون البرز شدندو نهایتاً در جلسه ١٨/٠٨/٩١ «تفاهم نامه بین کانون البرز و مرکز با پرداخت مبلغ چهار میلیارد ريال با لحاظ پرداخت های قبلی تنظیم و موارد اختلاف حل و فصل شد.»

 

٥-     موافقت با انتقال محل اشتغال در صورتجلساتی که بر اساس مقررات و آئین نامه داخلی تنظیم نشده است:

 

در جلسه ٢٠/١٢/٩٢ با انتقال محل اشتغال نوزده نفر موافقت شده، صورتجلسه در ٣ صفحه امضا شده که در صفحه اول پنج امضا در صفحه دوم، چهار امضا و در صفحه سوم، شش امضا دیده می شود. تعداد حاضرین به حد نصاب نرسیده است.

 

در جلسه ٢٥/١٢/٩٢ با انتقال محل اشتغال بیش از سی نفر موافقت شده (صدور پروانه برای چند نفر نیز تصویب شده) صورتجلسه در چهار صفحه تنظیم شده و هیچ یک از صفحات به امضا نرسیده است.

 

در جلسه ای که پس از  ٢٤/٠١/٩٣ تشکیل شده اما صورتجلسه تاریخ ندارد، با انتقال محل اشتغال نه نفر موافقت شده (با صدور پروانه شش نفر موافقت شده- در مورد یکی از متقاضیان به نام محمد عزیزی جمله ناتمام و موافقت یا مخالفت با صدور پروانه نا معلوم است). صورتجلسه فاقد اسامی حاضرین، فاقد امضا و فاقد تاریخ است.

 

جلسه ١٦/٠٩/٩٣ : «پیشنهاد تحقیق در مورد عملکرد کمیسیون نقل و انتقال از دوره فعلی تصویب و آقای دکتر کامیار به اتفاق آرا به عنوان بازرس تعیین شد.»

 

جلسه ٠٧/١٠/٩٣ : «برای بررسی موضوع انتقال وکلایی که در محل اشتغال خود تمرکز فعالیت وکالتی ندارند و ارائه راههای مقابله با آن، کمیته ای از آقایان دکتر کامیار، دکتر امینی و سمامی تشکیل شد.»

 

 

 

 

 

نشریه داخلی - سایت - مجله

 

جلسه ٢٦/٠٦/٩٢ : «آقایان دکتر شهبازی نیا، دکتر آقایی، حسن آقاخانی، یوسفی محله، آرش کیخسروی تعیین گردیدند تا آئین نامه مربوط به خبرنامه الکترونیکی و سطح ارتقاء کیفی سایت کانون را تنظیم و به هیأت مدیره تسلیم نمایند.»

 

جلسه ٠١/٠٢/٩٢ ، در مورد مطالب در سایت کانون : «آقای دکتر شهلا دستورالعملی تهیه نمایند. مطالب در سایت درج گردیده و نحوه برگزاری جلسات گروه های وکیل در هیأت مدیره مطرح و سپس مجوز صادر گردد. فعلاً درج مطالب شخصی قابل قبول نمی باشد.»

 

جلسه ٢٧/٠٤/٨٩ : «آقایان دکتر مالکی- دکتر عسکری راد و ثابت قدم به عنوان کمیته عملیاتی کردن ارتقاء مجله تعیین شدند.»

 

جلسه ٢٧/٠٤/٨٩ : «کمیسیون انتشارات ضمن دریافت و مطالعه آئین نامه مجلات علمی پژوهشی از وزارت علوم و سایر مقررات مرتبط ظرف یک ماه نسبت به پیشنهاد سازوکار و ساختار مناسب جهت اجرای مصوبه ارتقای سطح مجله اقدام نماید و کمیته نیز پس از نهایی شدن پیشنهادات نسبت به ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب اقدام نماید.»

 

جلسه ٢٤/٠٣/٩٠ : «روابط عمومی در مورد الکترونیکی شدن نشریه، مطالعه و گزارش دهد.»

 

جلسه ٢٠/٠٧/٩٣ : «در مورد مجله کانون، آقای دکتر شهبازی نیا در خصوص برون سپاری بررسی نموده و از دانشجویان دکتری که مقالات علمی می نویسند دعوت به همکاری شود. محل مناسبی در اطراف ساختمان کانون تهیه شود.»

 

جلسه ٢٢/٠٩/٩٣ : «خانم دکتر ضرابی به عنوان سردبیر مجله کانون انتخاب شد.»

 

جلسه ١٤١/١١/٩٣ : «اعضای هیأت تحریریه به پیشنهاد سردبیر و نظر مدیرمسئول تعیین می شوند.»

 

جلسه ٢٩/٠٢/٩٤ : «ایجاد دفتری مستقل برای مجله کانون وکلا تصویب نشد.»

 

جلسه ١٥/٠٦/٩٤ : «مدیرمسئول مجله کانون از بین اعضای هیأت مدیره انتخاب شود. رئیس کانون به عنوان مدیر مسئول انتخاب شد.»

 

 

 

 

 

نظامات

 

جلسه ٠٩/٠٦/٨٩ : «عدم حضور وکیل بعد از احضار به دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا، تخلف از نظامات تلقی نمی شود.»

 

جلسه ٠٣/٠٧/٩٣ : «وکلا و کارآموزان در مقام انجام وظیفه وکالتی از پوشش مناسب و در شأن حرفه وکالت از قبیل کت و شلوار برای آقایان و مانتو شلوار برای خانم ها استفاده نمایند. استفاده از نشان کانون وکلا به نحو واضح و قابل رؤیت ضروری است.»

 

 

 

 

 

وکالت اتفاقی - تسخیری

 

جلسه ٠٧/١٢/٨٩ : «با صدور جواز وکالت اتفاقی در امور کیفری مخالفت شد.»

 

جلسه ٠٥/٠٥/٩٣ : «از مصوبه سال ١٣٨٩ هیأت مدیره در مورد عدم اعطای وکالت اتفاقی در امور کیفری عدول شد و این امر از این پس میسر است.»

 

جلسه ٢٨/٠٥/٩٣ : «وجوه دریافتی از متقاضیان جواز وکالت اتفاقی در استان یزد معادل وجوه دریافتی در کانون مرکز بوده و وجوه دریافتی مستقیماً به حساب کانون مرکز که برای این امر اختصاص داده شده، واریز شود.»

 

جلسه ١٥/٠٤/٩٣ : «شخصی به انتخاب رئیس کانون مسئول پیگیری وصول حق الزحمه وکلای تسخیری در دادگستری تا حصول نتیجه باشد و گزارش امر را به هیأت مدیره ارائه دهد.»

 

 

 

 

 

هیأت مدیره - کمیسیون ها

 

١-     محدودیت انتخاب – جایگزینی :

 

جلسه ١٤/٠٢/٨٩ : «اعضای هیأت مدیره عضو کمیسیون ها نباشند.»

 

جلسه ٠٣/٠٥/٨٩ : «معاونین اداره معاضدت، اعضای کمیسیون ها، دادسرا و دادگاه نمی توانند در دو کمیسیون عضو باشند.»

 

جلسه ١٥/٠٤/٩٣ : «همکاران در بیش از یک نهاد تحت مدیریت کانون مرکز عضو نباشند.»

 

جلسه ٢٥/٠٦/٩٣ : «اعضای کمیسیون ها ٤ جلسه متوالی یا ٦ جلسه متناوب به طور غیرموجه غیبت کنند، مستعفی تلقی می شوند. تشخیص موجه بودن غیبت با هیأت مدیره است.»

 

جلسه ٠٧/٠٢/٩٥ : «ضرورت وجود سخنگو برای هیأت مدیره تصویب شد.»

 

جلسه ٢٨/٠٤/٩٥ : «انتخاب و عضویت وکلا در کلیه ارگان های کانون، منوط به معتبر بودن پروانه وکالت و تمدید آن است.»

 

جلسه ٠٥/٠٥/٩٥ : «در مورد وکلایی که به عضویت کمیسیون ها انتخاب می شوند و محل اشتغال ایشان خارج از شهر تهران است، به شرط احراز ماده یک آئین نامه داخلی نحوه تشکیل و اداره کمیسیون ها، ابلاغ صادر خواهد شد.»

 

جلسه ١٦/٠٦/٩٥ : «از تصمیم مورخ ٢٢/٠٤/٨٩ هیأت مدیره دوره ٢٦ دائر به عدم انتخاب اعضای اختبار از بین اعضای هیأت مدیره با هفت رأی عدول شد.»

 

٢-     شرح وظایف بازرسان:

 

جلسه ٢١/٠٩/٨٩ : «شرح وظایف بازرسان را آقایان دکتر شهلا و یغمایی تهیه نمایند.»

 

جلسه ١٩/٠٢/٩١ : «مقرر شد آقای جنتی در مورد بازرسی یک دستورالعمل تهیه و پیشنهاد کند.»

 

٣-     ابلاغ و پیگیری مصوبات:

 

جلسه ٠٩/٠٣/٩١ : «مصوبات پس از قرائت و امضا در جلسه بعد اعلام شود. موارد فوری با تشخیص هیأت مدیره تصویب و سریعاً منعکس شود.»

 

جلسه ٢٤/٠٤/٩٣ : «رئیس و نواب رئیس مسئول ابلاغ مصوبات هیأت مدیره به ارکان ادارات و کمیسیون های تحت نظر می باشند. ابلاغ مصوبات کمیسیون کارآموزی نیز از همین طریق انجام خواهد شد.»

 

جلسه ١٣/٠٢/٩٣ : «آقای دکتر کامیار به عنوان مسئول پیگیری اجرای مصوبات انتخاب شد.»

 

جلسه ٠٨/٠٧/٩٣ : «مفاد صورتجلسه قبل از قرائت و امضا در فضای حقیقی یا مجازی نباید منتشر شود.»

 

جلسه ٢٥/٠٩/٩٣ : «صورتجلسات هیأت مدیره پس از قرائت در صورت تأیید مفاد و امضای آن به رئیس و نواب ارسال و پس از تأیید مطالبی که قابل انتشار باشد، در سایت کانون درج شود هیچکس نباید در غیر از موارد مذکور مفاد مذاکرات جلسات هیأت مدیره را در فضای مجازی و غیر آن منتشر کند.»

 

٤-     آئین نامه داخلی :

 

جلسه ٢٠/٠٤/٩١ : «تا زمان اصلاح آئین نامه داخلی، بازرس ها به اجرای صحیح مصوبات نظارت کنند. آقایان دکتر شهلا، منوچهری و ثابت قدم آئین نامه داخلی و تقسیم کار را بررسی و تا پایان شهریور به هیأت مدیره اطلاع دهند.»

 

جلسه ٢٥/٠٤/٩١ : «آقایان فرض پور، دکتر شهلا، منوچهری و ثابت قدم آئین نامه را تنظیم و اصلاح کنند.»

 

جلسه ٢٢/٠٢/٩٤ : «شرکت اعضای علی البدل و دادن رأی در انتخاب اعضای هیأت رئیسه تصویب نشد.»

 

جلسه ٢٢/٠٢/٩٤ : «انتخاب اعضای هیأت رئیسه، با حضور هر تعداد عضو اصلی که برای رسمیت جلسه کافی است، به عمل می آید.»

 

جلسه ٢٥/٠٣/٩٥ : «در صورت حضور همزمان اعضای علی البدل، در غیاب اعضای اصلی، اعضای علی البدل بر اساس رأی انتخابات به ترتیب اولویت جایگزین اعضای اصلی می شوند.»

 

جلسه ٢٩/٠٤/٩٥ : «در موردی که هیأت مدیره وارد دستور شده، چنانچه عضو اصلی وارد شود، حق رأی با عضو علی البدل حاضر در جلسه است.»

 

جلسه ٠٣/٠٥/٩٥ : «حق رأی علی البدل ها همانند روش سابق بر اساس ترتیب حضور در جلسه هیأت مدیره است. ملاک تعیین ترتیب حضور در کانون وکلا، اعلام دفتر هیأت مدیره دائر بر حضور در شروع وقت اداری است.»

 

٥-     عدول از تصمیمات :

 

جلسه ١٢/٠٥/٨٩ ، در مورد امکان و نحوه عدول از تصمیمات هیأت مدیره : «آقایان دکتر کاشانی، ثابت قدم، جنتی و دکتر مالکی، ظرف یکماه بررسی و پیشنهاد ارائه نمایند.»

 

جلسه ١١/٠٨/٨٩ ،در مورد طرح مجدد موضوعاتی که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم شده است: «در صورتی که دوسوم اعضای اصلی هیأت مدیره با طرح مجدد موضوع موافق باشند، قابل طرح است.»

 

جلسه ٠٥/٠٥/٩٣ : «برای نسخ مصوبات گذشته نیاز به عدول است و در نتیجه با هر اکثریتی عدول از مصوبات قبلی حاصل خواهد شد. عدول از تصمیمات این دوره (دوره ٢٨) با دوسوم اکریت آراء خواهد بود.»

 

جلسه ٠٥/٠٥/٩٥ : «مصوبه ٠٥/٠٥/٩٣ هیأت مدیره دوره ٢٨ تفسیر و بر اساس آن اعلام شد که نصاب مقرر برای عدول از مصوبات، صرفاً نسبت به مصوبات دوره ٢٨ قابل اعمال بوده است.»

 

جلسه ٠١/١٢/٨٩ : « موضوع همه مسائل مربوط به شرکت در کنفرانس ها و جلسات خارج از کشور و اعضا به اطلاع هیأت مدیره برسد.»

 

جلسه ٠١/٠٢/٩٢ : «هرگونه سمینار، کنفرانس و نشستی در داخل یا خارج از کشور به نام یا از طرف کانون مرکز و همایش ها، کنفرانس ها، دوره های آموزشی یا پودمانی یا پذیرش هر نوع دعوتی به نام کانون یا ارگان های کانون مرکز علمی- کاربردی کانون بدون مصوبه هیأت مدیره مجاز نمی باشد.»

 

جلسه ١٨/٠٣/٨٩ : «با دکتر ملک زاده، رئس شورای ایرانیان خارج از کشور مذاکره و مقرر شد سمینار         بین المللی وکلا و شورا با حضور اساتید بین المللی به هزینه شورا در تهران برگزار شود.»

 

جلسه ٠٩/٠٣/٨٩ : «متن تفاهم نامه شورای ایرانیان خارج از کشور با کانون وکلا قرائت شد و انعقاد تفاهم نامه بین مرکز و کانون با امضای رئیس تصویب شد.»

 

جلسه ١٨/٠٣/٨٩ : «تفاهم نامه بین کانون وکلا و شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به امضای رئیس کانون و دکتر ملک زاده رسید.»

 

جلسه ٢٣/٠٦/٩٣ : «اقدام مناسب برای طرح تقاضای فعالیت وکلای ایران در انگلستان و اخذ پرانه وکالت از کانون وکلای انگلستان معمول شود.»

 

٨-     کمیسیون ها

 

جلسه ١٤/٠٤/٩٠ : «آئین نامه کمیسیون نظارت و بازرسی تصویب شد.»

 

جلسه ٢٠/٠٨/٩٣ : «پیشنهاد کمیسیون حقوق بشر در پنج بعد مطرح و به شرح زیر تصویب شد : ١- برگزاری کلاسها و کارگاه های آموزشی با همکاری دانشگاه شهید بهشتی توسط کمیسیون آموزش با هماهنگی کمیسیون حقوق بشر اجرا شود. ٢- همکاران در صورت اطلاع از موارد نقض حقوق بشر، موارد را به هیأت مدیره ارسال کنند و هیأت مدیره مواردی را که تشخیص دهد به مراجع ذیربط اعلام کند. ٣- برگزاری سمینارهای علمی- کاربردی در مورد امنیت قضایی حفظ محیط زیست و ... با محوریت کمیسیون آموزش و همکاری کمیسیون حقوق بشر اجرا شود. ٤- اگر کسی درخواست وکیل کرد به کمیسیون حمایت یا معاضدت ارجاع شود. ٥- ارائه نظرات مشورتی در مورد لوایح ارجاعی هیأت مدیره.»

 

جلسه ٢٧/٠٨/٩٣ : «آئین نامه کمیسیون رفاه تصویب شد.»

 

جلسه ٢١/١٠/٩٣ : «اساسنامه مرکز داوری تصویب شد.»

 

جلسه ٢١/١٠/٩٣ : «مرکز داوری کانون مستقل از کانون مرکز و دارای شخصیت حقوقی، اداری و مالی وفق اساسنامه مصوب هیأت مدیره تشکیل می شود.»

 

جلسه ١٩/١١/٩٣ : «آئین نامه متحدالشکل کمیسیون ها تصویب شد.»

 

جلسه ٢٠/٠٢/٩٤ : «به منظور تأسیس مرکز داوری مقرر شد شریک دوم شخص حقوقی باشد و مرکز علمی- کاربردی تعیین شد.»

 

جلسه ٠٦/٠٥/٩٤ : «آئین نامه کمیسیون تسخیری تصویب شد.»

 

جلسه ٠٩/٠٥/٩٤ : « آئین نامه کمیسیون حقوق بشر تصویب شد.»

 

جلسه ١١/٠٥/٩٤ : « آئین نامه کمیسیون حمایت از وکلا  تصویب شد.»

 

جلسه ١٩/٠٦/٩٤ : «ضرورت تشکیل شورای دبیران تصویب و در مورد وظایف و اختیار شورا، اعضای کمیسیون طرح و برنامه با آقای دکتر محمدنبی بررسی و نتیجه را به هیأت مدیره ارائه دهند.»

 

جلسه ٢٨/٠٧/٩٤ : «تشکیل کمیسیون بانوان با دو رأی موافق و هفت رأی مخالف تصویب نشد.»

 

جلسه ٠٨/٠٩/٩٤ : «کمیته ای متشکل از آقایان دکتر کامیار، علیزاده طباطبایی و سردارزاده ظرف دو هفته آئین نامه شورای دبیران را بررسی و به هیأت مدیره ارائه نمایند.»

 

جلسه ٢٠/٠٤/٩٥ : «ضرورت تشکیل کمیسیون بانوان با ٩ رأی موافق تصویب شد.»

 

٩-     سفرهای استانی

 

جلسه ٢١/١١/٩٣ : «هیأت مدیره، هر سال در هر یک از مراکز استان های تحت پوشش خود، حداقل یک جلسه برگزار می کند.

 

١-     حتی الامکان این جلسات هر فصل در یکی از استان های تحت نظر کانون برگزار خواهد شد.

 

٢-     حداقل هفت نفر از اعضای هیأت مدیره باید در این جلسات حضور یابند.

 

٣-     مراتب از طریق مناسب به اطلاع وکلای استان مربوط می رسد.

 

٤-     به وکلای استان اعلام می شود که می توانند هر مسأله یا مشکلی را که به عنوان دستور قابل طرح در هیأت مدیره می دانند تا یک هفته قبل از روز جلسه به طور کتبی به کانون مرکز اعلام دارند تا در تهیه دستورات جلسه به این پیشنهادات نیز توجه کافی مبذول شود. هرپیشنهادی که به امضای لااقل ٢٠ نفر وکیل رسیده باشد مآلاً در دستور جلسه قرار خواهد گرفت.

 

٥-     امکانات مناسب و شایسته برگزاری جلسات استانی هیأت مدیره توسط مدیر داخلی کانون و همکاری کمیسیون روابط عمومی تدارک و هزینه های آن از محل بودجه ای که هر ساله به همین منظور در بودجه کانون مرکز پیش بینی می شود تأمین خواهد شد.

 

٦-     رئیس و یکی از نواب در این جلسات باید حضور داشته باشند.»

 

جلسه ٠٥/٠٣/٩٤ : «بر اساس مصوبه قبلی سفرهای استانی، به ترتیب، سمنان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان در برنامه سفر قرار گیرد.»

 

١٠-  هزینه مأموریت های هیأت مدیره – همایش ها و سایر موارد

 

جلسه ١٦/٠٢/٩٣ : «رئیس کانون وکلای مرکز در شورای اجرایی IBA به هزینه کانون شرکت و نواب رئیس به هزینه خود در آن شرکت کنند ولی هزینه بلیط سفر نواب را کانون متقبل خواهد شد.»

 

جلسه ٢٠/٠٣/٩٣ : «رئیس کانون و یک نایب رئیس به هزینه کانون در اجلاس توکیو شرکت نمایند.»

 

جلسه ٣٠/٠٦/٩٣ : «برای برگزاری همایش دفاع مقدس مبلغ ١٥٠ میلیون ريال از بودجه کانون اختصاص یابد.»

 

جلسه ٠٨/٠٧/٩٣ : «در همایش کانون وکلای فرانسه، رئیس کانون به هزینه کانون شرکت کند.»

 

جلسه ٠٦/٠٨/٩٣ : «بودجه همایش دفاع مقدس از ١٥٠ میلیون ريال به ٢٥٠ میلیون ريال افزایش یافت.»

 

جلسه ١٣/٠٨/٩٣ : «با پیشنهاد خرید دستگاه XREY برای نصب در ورودی بعضی از مجتمع ها به هزینه کانون مخالفت و مقرر شد مذاکرات برای برداشتن این کنترل ها از وکلای دادگستری با مقامات ذیربط ادامه یابد.»

 

جلسه ٢٠/٠٨/٩٣ : «پرداخت مبلغ ٦٠ میلیون ريال هزینه چاپ آگهی ترحیم مرحوم دکتر کاتوزیان تصویب شد.»

 

جلسه ٠٥/١٢/٩٣ : «تخصیص بودجه به تیم فوتبال برای شرکت در مسابقات آسیایی به میزان ١٥ میلیون تومان تصویب نشد. آقای دکتر نجفی: از محل بوجه ای که در اختیار رئیس است تأمین خواهیم کرد.»

 

جلسه ١٥/٠٦/٩٤ : «به هر یک از افراد تیم سه نفره ای که در مسابقات موت کورت کانون مرکز اول شدند و برای ادامه مسابقات به لندن اعزام می شوند، مبلغ ٥٠ میلیون ريال پرداخت شود.»

 

جلسه ٠٦/١١/٩٤  : «پرداخت مبلغ ١.١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال  برای اعزام تیم فوتبال به مسابقات کانون های جهان- در اسپانیا تصویب شد.»

 

جلسه ٢٤/٠١/٩٥ : «پرداخت مبلغ ٦ میلیارد ريال به کانون یزد تصویب شد.»

 

جلسه ١٤/٠٢/٩٥ : «رئیس کانون با هزینه کانون در اجلاس IBA شرکت کند. در مورد نواب رئیس، هزینه ثبت نام را کانون بپردازد، بقیه هزینه ها را شخصاً بپردازند. در مورد اعضای هیأت مدیره کلیه هزینه ها را شخصاً بپردازند.»

 

 

 

 

 

متفرقه

 

جلسه ٠٩/٠٣/٨٩ : «با اختصاص ایمیل برای وکلا به صورت مجانی موافقت شد.»

 

جلسه ٢٦/٠٥/٨٩ : «آقایان جنتی، توسلی، رنگچیان، دکتر خاوری و طالبی تعیین شدند تا در خصوص شیوه های بکار گیری سرمایه کانون و تأسیس بانک وکلا و سرمایه کانون بررسی کنند.»

 

جلسه ١٤/٠٦/٨٩ : «آقای جنتی در خصوص به صرفه بودن خرید سهام بانک پاسارگاد بررسی نمایند.»

 

جلسه ٢٣/٠٦/٨٩ : «گزارش آقای جنتی در مورد به صرفه نبودن خرید سهام بانک پاسارگاد قرائت و با خرید سهام موافقت نشد.»

 

جلسه ١١/٠٨/٨٩ : «در خصوص افرادی که برای مدت ٣ سال پروانه وکالت خود را تمدید کرده اند اما پروانه آنها مفقود شده بدون پرداخت وجه المثنی صادر شود.»

 

جلسه ٢١/١١/٩٣ : «در مورد نحوه توزیع آرم ترافیک مقرر شد : اعضای هیأت مدیره که نیاز دارند و اعضای کمیسیون ها که غیبت نداشته باشند و اعضای دادگاه و دادسرا که فعال هستند، آرم دریافت کنند و به سایر متقاضیان پس از احراز شرایط از طریق قرعه تعلق گیرد.»

 

جلسه ٣١/٠٦/٩٤ : «مراقبت و نگهداری و مرمت کتاب های قدیمی با کمک اداره مراقبت مرکز اسناد کتابخانه ملی تصویب شد.»

 

جلسه ٢٦/٠٧/٩٤ : «ضمن تأیید حضور فعال همکاران در فضای مجازی و رصد اقدامات هیأت مدیره و ارائه نقد و نظرات سازنده مقرر شود وکلا از بیان مطالبی که متضمن ادبیات موهن و خلاف شأن وکالت یا نشر اکاذیب و یا بیان مسائل خصوصی افراد باشد، خودداری نمایند.»

 

جلسه ٠٥/٠٨/٩٤ : «در مورد بیمه مسئولیت مدنی وکلا کمیته ای تحت نظر هیأت رئیسه انتخاب شده و شرایط را بررسی و پیشنهاد کند و نهایتاً با بیمه ایران یا سایر بیمه ها مذاکره شود.»

 

جلسه ١٠/٠٩/٩٤ : «در مورد آقای رحیمی با دادستان مکاتبه شود که رونوشتی از دادنامه صادره علیه وی را ارسال کند که به شعبه دادگاه انتظامی وکلا ارجاع شود.»

 

جلسه ١٠/٠٩/٩٤ : «اسامی کسانی که پروانه خود را تودیع کرده یا فوت شده یا پروانه آنها ابطال شده یا از وکالت محروم دائم یا موقت بیش از سه سال شده اند یا اگر سه سال تمدید نکرده باشند، در کتاب نیاید.» جلسه ١٧/٠٩/٩٤ : «پیشنهاد تأسیس یک شعبه دادیاری انتظامی در استان هرمزگان برای بررسی به دادستان ارجاع شد.»

 

جلسه ١٣/١٠/٩٤ : «تعیین دادیار مقیم در مراکز استان ها تصویب نشد.»

 

جلسه ١٣/١٠/٩٤ : «استقرار صندوق رأی گیری در مراکز استان های تابعه کانون مرکز تصویب نشد.»

 

جلسه ١٣/١٠/٩٤ : «موضع گیری در مورد اعدام شیخ نمر در عربستان با یازده رأی تصویب شد.

 

پیشنهاد آقای دکتر مالکی برای تفویض بررسی و اقدام به کمیسیون حقوق بشر با یازده رأی مخالف تصویب نشد.

 

آقایان دکتر محمدنبی، دکتر امینی و دکتر کریمی نامه ای به عنوان کانون وکلای عربستان نوشته و در جلسه بعد مطرح نمایند.»

 

جلسه ١٥/١٠/٩٤ : «متن نامه کانون مرکز در مورد محکومیت اعدام شیخ نمر و ٤٦ نفر دیگر قرائت شد.»

 

جلسه ١١/١١/٩٤ : «گزارش بازرسی در مورد اتاق بسیج قرائت شد. آقای غلامرضا امینی به عنوان مشاور در امور ایثارگران ابقا شد. تصویب شد اتاق در اختیار آقای غلامرضا امینی بماند و کلید هم در اختیار ایشان باشد.»