راهنمای تمدید پروانه اینترنتی وکلای دادگستری عضو کانون مرکز (غیر از کارآموزان)
راهنمای تمدید پروانه اینترنتی وکلای دادگستری عضو کانون مرکز (غیر از کارآموزان)
به استحضار همکاران محترم می رساند اخیراً برخی مشکلات در خصوص وصول الکترونیکی هزینه تمدید پروانه وابستگان دادگستری (سهم دادگستری) بوجود آمده است.