آگهی نام‏نویسی نامزدهای عضویت در اولین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان سمنان(در شرف تشکیل)
دستور صدوسی نهمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم
گزارشی کوتاه از جلسۀ١٣٨هیأت‌مدیره
دستور صدوسی وهشتمین جلسه هیأت‌مدیره دوره سی‌ و یکم
.✅در پی باز نشدن کیسه هوای خودروهای داخلی در سانحه تصادف بهبهان ،کمیسیون حقوق بشر درخواست کرد: 🔎اعلام جرم عمومی دادستان جهت تعقیب خودروسازان داخلی و متولیان استاندارد
• بررسی کیفیت فوت بکتاش آبتين با حضور وکلای وی در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز
گزارشی کوتاه از جلسۀ ١٣٧ هیأت‌مدیره
دستور صدوسی و هفتمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم
تقویم سال ١٤٠١ چاپ شده و در کتابفروشی کانون وکلای دادگستری مرکز موجود است.
شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تسلیت باد