دستور یکصدوبیست وپنجمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم
هشدار رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به اعمال مغایر با اصول قانونگذاری و ناقض استقلال کانون های وکلای دادگستری در فرایند اصلاح طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
تحصیل زنان در تمامی رشته های دانشگاهی برای تحقق جامعه عدالت محور حق بدیهی است.
✅جامعه توانمند نيازمند زنان توانمند
✅من يك زن برابر خواه هستم چون به جهاني برابر اعتقاد دارم.
گزارشی کوتاه از جلسۀ ۱۲۳ هیأت ‌مدیره
دستور یکصدوبیست وسومین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم
طرح فروش خودرو ویژه کانون وکلای دادگستری مرکز
(( اطلاعیه))
گزارشی کوتاه از جلسۀ ۱۲۲ هیأت‌مدیره